Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Betala med kort

Hur fungerar kontaktlös betalning?

Med kontaktlösa betalningar betalar du snabbt och enkelt inköp under 50 euro i betalterminaler som har symbolen för kontaktlös betalning utan att behöva mata in kortets PIN-kod. Inköp som är över 50 euro betalar du normalt genom att mata in kortet i betalterminalen och knappa in PIN-koden.

Såhär betalar du kontaktlöst

1. Hålla upp ditt betalkort intill betalterminalen.
2. Betalterminalen ger en ljud- eller ljussignal som visar att betalningen har lyckats
3. Du får ett kvitto för dina inköp.

Kontaktlösa inköp med kombinationskort eller Debit-kort debiteras automatiskt från brukskontot. Kontaktlös betalning ingår automatiskt i alla Aktia-betalkort.