Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Göra ändringar i lån

Hur bestäms räntan på räntejusteringsdagen?

Lånets ränta består av referensräntan (exempelvis 12-månaders euribor) och en för lånet specifik marginalränta. Under räntejusteringsdagen ändras värdet på lånets referensränta, till det värde referensräntan noterades den senaste bankdagen innan justeringen. Marginalen ändras inte.

Räntejusteringsdagen bestäms enligt dagen då lånet lyfts och vald referensränta. Om man till exempel som referensräntar har 12 månaders euribor, justeras räntan med 12 månaders mellanrum från dagen då lånet lyftes. Har man 6-månaders euribor som referensränta, justeras räntan med sex månaders mellanrum.