Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturaadresser och förmedlarkoder

Varför betalar jag fortfarande serviceavgifter av nätfakturaavtalet fast jag tog bort adressen ur Tieke?

Ett nätfakturaavtal och registret över nätfakturaadresser är två olika saker. För att ett företag ska kunna skicka elektroniska fakturor ska företaget ingå ett nätfaktureringsavtal med banken. På basis av avtalet som ingåtts meddelar banken företagets nätfakturaadress till Tiekes register över nätfakturaadresser.

Vid ingången av avtalet kan företaget om det så önskar förbjuda att adressen från att meddelas till registret över nätfakturaadresser. För ett nätfakturaavtal som ingåtts uppbärs avgifterna i enlighet med prislistan oberoende av om företagets adress syns i registret över nätfakturaadresser eller inte. Endast avslutande av nätfakturaavtalet gör att serviceavgifterna i anknytning till avtalet inte uppbärs – då kan företaget inte skicka elektroniska fakturor.