Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Nätfakturaadresser och förmedlarkoder

Hur uppdateras nätfakturaadressen i Tieke?

Uppgifterna i registret över nätfakturaadresser uppdateras av förmedlarna av nätfakturor (banker och operatörer). För att ett företag ska kunna skicka elektroniska fakturor ska företaget ha ett nätfaktureringsavtal med en förmedlare av nätfakturor. En förmedlare av nätfakturor, som ett företag ingått ett avtal med, uppdaterar företagets uppgifter i registret över nätfakturaadresser.