Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Nätfakturaadresser och förmedlarkoder

Varifrån kan jag kontrollera den fakturamottagande kundens nätfakturaadress och förmedlarkod?

Nätfakturaadresser

I registret över nätfakturaadresser på Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:s (TIEKE) webbsida finns de finska organisationernas nätfakturaadresser. Uppgifterna i registret över nätfakturaadresser upprätthålls av finländska förmedlare av nätfakturor.

För att kunna skicka och ta emot nätfakturor behövs både en nätfakturaadress och operatörskod.

En nätfakturaadress kan vara en EDI-kod (kod mellan organisationer), IBAN- eller nättjänstkod (kod som getts av operatören).

Förmedlarkoder

Förmedlarkoderna för förmedlarna av nätfakturor (banker och operatörer) finns på TIEKE:s webbsida.