Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Familjens bankärenden

Att beakta gällande bankkoder och Debit-kort

  1. Bankkoderna, som skickas hem per post, fungerar endast i Aktias tjänster; de kan alltså användas för att betala fakturor i nätbanken. Barnet kan också ta i bruk Aktias mobilbank med sina bankkoder.

  2. För att kunna använda bankkoderna som identifieringsmetod i olika tjänster, såsom Omakanta, måste barnet besöka ett av Aktias serviceställen och identifiera sig. Barnet ska ha med sig ett giltigt pass eller identitetskort. En vårdnadshavare behöver inte nödvändigtvis följa med eftersom vårdnadshavarna har undertecknat barnets nätbanksavtal elektroniskt. Efter besöket på servicestället kan bankkoderna också användas som identifieringsmetod.

  3. Vårdnadshavarna bör beakta att barnet också i nät- och mobilbanken ser eventuella fond- och aktieplaceringar som gjorts i barnets namn. Ett minderårigt barn kan emellertid inte själv ge uppdrag.

  4. Debit-kortet öppnas alltid med följande standardinställningar: uttagsgräns 50 euro/24 h, inköpsgräns 200 euro/24 h. Barnet kan själv ändra inställningarna i Aktia Wallet-applikationen. Aktia Wallet kan laddas ner i applikationsbutiken med bankkoderna efter att barnet har identifierat sig på ett av våra serviceställen.

  5. Ett nytt Debet-kort och/eller nya bankkoder som beställts i fullmakten ansluts alltid till ett nytt konto, som skapas i samband med fullmakten. Om man vill ansluta ett nytt konto eller nya bankkoder till ett existerande konto görs det genom att kontakta kundtjänsten eller skicka begäran via meddelandefunktionen i vårdnadshavarens nätbank. Behovet att beställa en ny produkt kan uppstå till exempel när det blir aktuellt att skaffa Debit-kort. 

  6. Enligt Aktias gällande prislista är tjänsterna för minderåriga avgiftsfria tills hen fyller 27 år.

  7. Mer information om tjänsterna finns här.