Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Börja spara och placera

Varför ställer Aktia mig frågor gällande min placeringserfarenhet och -kunskap?

Aktia begär information om din kunskap, erfarenhet, ekonomiska ställning och investeringsmål för att bedöma ändamålsenligheten eller lämpligheten för det finansiella instrumentet eller uppdraget för dig. Detta är en del av vårt ansvar som ett bolag som erbjuder investeringstjänster.

Vid investeringsrådgivning bedöms det finansiella instrumentets eller uppdragets lämplighet med lämplighetsbedömning. I uppdrag, som gäller komplicerade finansiella instrument och som baserar sig på kundens initiativ, bedöms det finansiella instrumentets eller uppdragets ändamålsenlighet i sin tur genom en ändamålsenlighetsbedömning. Ifall du lämnar ett uppdrag till ett enkelt finansiellt instrument på basen av ditt eget initiativ, har Aktia inte en skyldighet att bedöma det finansiella instrumentets eller uppdragets ändamålsenlighet för dig. På grund av sina risker och uppbyggnad betraktas vanligtvis börsnoterade aktier, obligationer och fondandelar i placeringsfonder (ej specialplaceringsfonder) som enkla finansiella instrument.

Syftet med ändamålsenlighetsbedömningen är att säkerställa att du har tillräckligt med kunskap och erfarenhet av det finansiella instrumentet som används och därmed förmåga att förstå de risker som är förknippade med det finansiella instrumentet. Ändamålsenlighetsbedömningen skyddar placerarens intressen och syftar till att utesluta investeringar i finansiella instrument vars risker investeraren inte känner till. För att Aktia skall kunna erbjuda dig tjänster som är ändamålsenliga eller lämpliga för dig är det viktigt att dina uppgifter är uppdaterade, korrekta och fullständiga. Ifall du inte uppger tillräckliga uppgifter eller Aktia anser att det finansiella instrumentet eller tjänsten inte är ändamålsenlig för dig, meddelar Aktia dig om detta och varnar om den risk som ingår i affärstransaktionen.

Vänligen observera att uppdaterade, korrekta, och fullständiga svar ger det mest tillförlitliga resultatet.