Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Börja spara och placera

Rätt att se och disponera placeringar för en annan persons del

Du kan ha rätt att se och/eller disponera placeringar för en annan persons del i din egen nätbank. För det behövs en placeringsfullmakt med vilken man ger en annan person rätt att disponera placeringsprodukter i en annan persons namn.

I fullmakten bestäms om den som getts fullmakt endast får se en annan persons placeringar i sin egen nätbank eller om hen också har rätt att göra placeringsuppdrag i den andra personens namn. Rätten att disponera en annan persons placeringar förutsätter att man också har rättighet till den andra personens konto.

Du hittar fullmakterna och instruktioner för hur du fyller i dem här: Fullmakt. Fullmakten ska lämnas in till banken av den parten som ger fullmakt.

I nätbanken hittar du den andra personens uppgifter under Spara och placera – Välj kund.

Öppna tjänster för ett minderårigt barn

För att öppna tjänster för ett minderårigt barn behövs alltid båda vårdnadshavarnas tillstånd. Barnets vårdnadshavare är vanligen barnets föräldrar. Med juniorfullmakten kan den ena vårdnadshavaren ge den andra vårdnadshavaren rätt att sköta det minderåriga barnets bankärenden ensam. Med samma fullmakt kan vårdnadshavarna också tillsammans bestämma hur de vill sköta det minderåriga barnets bankärenden.

Du hittar juniorfullmakten här: FullmaktFullmakten ska lämnas in till banken av den parten som ger fullmakt.