Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

BSP-sparande

Avsluta BSP-konto

Om du vill avsluta ditt BSP-konto kan du skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken. Bekräfta i meddelandet att du vill avsluta BSP-kontot och att du är medveten om att du därmed förlorar de insamlade kvartalen. Meddela också vilket konto du önskar att det avslutade BSP-kontots medel flyttas till. Om du avslutar ditt konto och senare vill börja BSP-spara igen, måste du börja om från början.

Istället för att avsluta kontot kan du också ta en paus från BSP-sparandet. De inbesparade kvartalen som krävs behöver inte göras under åtta på varandra följande kvartal, utan kan pausas emellan.

Ladda ner mobilbanken i din applikationsbutik

Aktia Mobilbanken App Store

Aktia Mobilbanken Google Play