Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

BSP-sparande

Avsluta BSP-konto

Om du vill avsluta ditt BSP-konto kan du skicka ett meddelande till oss via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken. Bekräfta i meddelandet att du vill avsluta BSP-kontot och att du är medveten om att du därmed förlorar de insamlade kvartalen. Meddela också vilket konto du önskar att det avslutade BSP-kontots medel flyttas till. Om du avslutar ditt konto och senare vill börja BSP-spara igen, måste du börja om från början.

Istället för att avsluta kontot kan du också ta en paus från BSP-sparandet. De inbesparade kvartalen som krävs behöver inte göras under åtta på varandra följande kvartal, utan kan pausas emellan.

Ladda ner mobilbanken i din applikationsbutik

Aktia Mobilbanken App Store

Aktia Mobilbanken Google Play

Logga in i nätbanken