Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

BSP-sparande

Ändra återkommande betalning till BSP-konto

Du kan enkelt ändra återkommande betalningar till BSP-kontot i nätbanken under Konton och betalningar eller i mobilbanken under Betalningar.

Du kan kontrollera följande återkommande betalning till BSP-kontot i nätbanken under Betalningar som förfaller.

Ladda ner mobilbanken i din applikationsbutik

Aktia Mobilbanken App Store

Aktia Mobilbanken Google Play

Logga in i nätbanken