Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Fondsparande

Vad är fondens bryttid och hur fastställs värderingsdagen?

Fondandelens värde som tillämpas på uppdraget fastställs av klockslaget då uppdraget lämnats och fondens bryttid. I Aktias fonder (med undantag av specialplaceringsfonderna) är bryttiden kl. 15.00 under bankdagar. I praktiken innebär detta att på alla uppdrag som lämnats före kl. 15.00 på en bankdag tillämpas uppdragsdagens kurs. Värderingsdagen är därmed uppdragsdagen. På uppdrag som lämnats på en bankdag kl. 15.00 eller senare tillämpas kursen för följande bankdag. Samma praxis tillämpas även på uppdrag som lämnats under veckoslut eller vardagshelger. Värderingsdagen är i dessa fall följande bankdag efter uppdragsdagen. Fondandelens värde är inte känt vid uppdragets lämningstidpunkt.

Under förkortade bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton) är bryttiden kl. 12.00.

När det gäller andra än Aktias fonder och Aktias specialplaceringsfonder har bryttiden angetts i fonduppgifterna eller i prislistan för fondernas handels- och förvaltningsprovisioner . Mer information om särdragen för Aktias specialplaceringsfonder samt tecknings- och inlösentider finns i fondens faktablad och fondprospektet. Observera att behandlingstiden för uppdrag för specialplaceringsfonder kan vara längre.

Fondbolaget kan låta bli att räkna fondens värde för att trygga en jämlik hantering av andelsägare under dagar då fondens huvudsakliga målmarknad är stängd eller handeln på marknaden är begränsad.