Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Fondsparande

Nytt avtal om fondsparande

Du kan göra ett nytt avtal om regelbundet fondsparande i nätbanken under Spara och placera – Fonder – Avtal om regelbundet fondsparande. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som efterfrågas. Bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

Du kan göra ett nytt avtal om regelbundet fondsparande också i mobilbanken genom att välja +-symbolen uppe i högra hörnet och Teckna en ny fond. När du valt önskad fond kan du välja funktionen Månatligt sparande samt vilken dag du vill att fondteckningen månatligen sker. Fyll noggrant i uppgifter som efterfrågas och bekräfta slutligen uppdraget med dina bankkoder.

Du kan kontrollera uppgifter om dina avtal om regelbundet fondsparande i nätbanken och mobilbanken. I nätbanken kan du vid behov göra ändringar i dina avtal.

I nätbanken kan du göra avtal om regelbundet fondsparande också för de personers del vars spar- och placeringsuppdrag du har fullmakt att sköta. Kontrollera också att det konto du vill att teckningen debiteras från är valt som debiteringskonto.