Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Öppna konto

Öppna konto för minderårig

För att sköta minderårigas bankärenden behövs båda vårdnadshavarnas samtycke.

Du kan öppna ett konto för en minderårig person genom att fylla i fullmakt. Efter kan du be om öppning av kontot genom att skicka ett meddelande via nätbankens eller mobilbankens meddelandefunktion.

I meddelandet nämner du den minderårigas fullständiga namn, personbeteckning, hurudant konto du vill öppna och information gällande eventuella innehavare av dispositionsrätt.

En av vårdnadshavarna fyller i fullmakten och skickar in den elektroniskt. Banken skickar sedan fullmakten till den andra vårdnadshavaren för underteckning. På så sätt kan vi försäkra oss om att vårdnadshavarna tillsammans fattat besluten och att de är i enlighet med gemensamma intressen.

Vårdnadshavarna kan med hjälp av juniorfullmakt meddela att båda eller endast den ena får sköta barnets ärenden ensam. Trots fullmakten har båda vårdnadshavarna alltid rätt att ensam få se alla uppgifter om barnets bank- och försäkringsärenden.