Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Öppna konto

Hur öppnar jag ett hyresgarantikonto?

Hyresvärden kräver ofta en hyresgaranti. Hyresgarantin är oftast en summa som motsvarar 1-3 månaders hyra. För hyresgarantin öppnas ett bankkonto på vilket hyresgästen sätter in den överenskomna hyresgarantisumman. Hyresvärden kan använda hyresgarantin för att täcka obetalda hyror eller reparera skador som du har orsakat i bostaden.

Du kommer överens med banken om att kontot inte ska användas under den tid hyresavtalet gäller, utan att det pantsätts till förmån för hyresvärden. En skriftlig pantsättningsförbindelse görs upp och överlämnas till hyresvärden. När ditt hyresavtal upphör undertecknar hyresvärden pantsättningsförbindelsen och pantsättningsförbindelsen återlämnas till banken, du får tillbaka hyresgarantisumman med ränta om du har skött dina förpliktelser som avtalat.

För att öppna ett garantikonto kan du kontakta vår kundservice och boka en tid till vårt serviceställe.