Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Öppna konto

Hur öppnar jag ett hyresgarantikonto?

Hyresvärden kräver ofta en hyresgaranti. Hyresgarantin är oftast en summa som motsvarar 1-3 månaders hyra. För hyresgarantin öppnas ett bankkonto på vilket hyresgästen sätter in den överenskomna hyresgarantisumman. Hyresvärden kan använda hyresgarantin för att täcka obetalda hyror eller reparera skador som du har orsakat i bostaden.

Du kommer överens med banken om att kontot inte ska användas under den tid hyresavtalet gäller, utan att det pantsätts till förmån för hyresvärden. En skriftlig pantsättningsförbindelse görs upp och överlämnas till hyresvärden. När ditt hyresavtal upphör undertecknar hyresvärden pantsättningsförbindelsen och pantsättningsförbindelsen återlämnas till banken, du får tillbaka hyresgarantisumman med ränta om du har skött dina förpliktelser som avtalat.

För att öppna ett garantikonto kan du kontakta vår kundservice och boka en tid till vårt serviceställe.