Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Sköt dina försäkringsärenden

Kan jag se mitt minderåriga barns försäkringar i min egen nätbank?

Om du vill se ditt minderåriga barns försäkringar i din egen nätbank ska du göra ett meddelande om försörjare till Aktia Livförsäkring. Meddela personbeteckningarna för de barn du är försörjare för via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken.