Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Sköt dina försäkringsärenden

Kan jag se mitt minderåriga barns försäkringar i min egen nätbank?

Om du vill se ditt minderåriga barns försäkringar i din egen nätbank ska du göra ett meddelande om försörjare till Aktia Livförsäkring. Meddela personbeteckningarna för de barn du är försörjare för via meddelandefunktionen i nätbanken eller mobilbanken.