Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Företagskundförhållanden

Kundkontroll av en företagskund

Banken ska enligt lagen* både identifiera och känna sina kunder i fråga om skötseln av bankärenden. Tillräckligt god kännedom om kunden förutsätter att banken samlar in kunduppgifterna alltid när ett nytt kundförhållande inleds samt att uppgifterna regelbundet uppdateras under kundförhållandet.

Bankerna ska samla bland annat följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

  • Representanter som är berättigade att upprätthålla sammanslutningens bankförhållande samt verifikation av deras identitet och representativitet
  • Sammanslutningens verkliga förmånstagare
  • Koncernstruktur
  • Bedömd betalningsrörelse i banken
  • Beskattningsuppgifter
  • Sammanslutningens (affärs)verksamhet och ekonomiska situation

Du kan uppdatera kunduppgifterna här: Företag eller sammanslutning som kund

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism