Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Företagskundförhållanden

Hur avslutar jag företagets kundförhållande eller avslutar ett företagskonto?

Avslutning av kundförhållandet

En person med firmateckningsrätt i företaget kan skicka en begäran om avslutning av ett kundförhållande genom att fylla i blanketten: Avslutning av konto.

Begäran om avslutning av kundförhållandet inbegriper avslutande av konto(n) samt därtill anknytande betalningstjänster.

För att avsluta kundförhållandet behöver du:

  • FO-numret
  • Kontonumret på kontot som ska avslutas
  • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till. Kontakta vår företagskundservice om saldot på kontot som avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

Avslutande av ett företagskonto

Du kan avsluta ett företagskonto genom att fylla i blanketten: Avslutning av konto

För att avsluta ett konto behöver du:

  • FO-numret
  • Kontonumret på kontot som ska avslutas
  • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till
  • De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära att kontot avslutas.

Kontakta vår företagskundservice om saldot på kontot som avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.