Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kortstörning

Aktia hade på eftermiddagen 10.6 en störning som orsakade tillfälliga avbrott i Debit-kortens funktion. Alla Aktias kort fungerar nu normalt. Under avbrotten kan det ha uppstått täckningsreserveringar, som försvinner automatiskt inom 14 dygn. Vi beklagar det besvär störningen medförde.

Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Företagskundförhållanden

Hur avslutar jag företagets kundförhållande eller avslutar ett företagskonto?

Avslutning av kundförhållandet

En person med firmateckningsrätt i företaget kan skicka en begäran om avslutning av ett kundförhållande genom att fylla i blanketten: Avslutning av konto.

Begäran om avslutning av kundförhållandet inbegriper avslutande av konto(n) samt därtill anknytande betalningstjänster.

För att avsluta kundförhållandet behöver du:

  • FO-numret
  • Kontonumret på kontot som ska avslutas
  • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till. Kontakta vår företagskundservice om saldot på kontot som avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

Avslutande av ett företagskonto

Du kan avsluta ett företagskonto genom att fylla i blanketten: Avslutning av konto

För att avsluta ett konto behöver du:

  • FO-numret
  • Kontonumret på kontot som ska avslutas
  • Kontonumret på det konto som du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till
  • De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära att kontot avslutas.

Kontakta vår företagskundservice om saldot på kontot som avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.