Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Företagskundförhållanden

Kompletteringsbegäran för skötsel av oavslutade uppdrag

Om du vill komplettera oavslutade uppdrag kan du skicka bilagor eller kompletterande uppgifter till oss med denna blankett: Begäran om komplettering till företagskundservicen

Kompletteringsbegäran bekräftas med de personliga nätbankskoderna.