Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn

Den 18 mars 2021 Kundmeddelanden

Det förekommer bluffmeddelanden per e-post och sms, vars syfte är att fiska efter kundernas nätbankskoder. I meddelandena ber man typiskt mottagaren att logga in i nätbanken via en länk i meddelandet. I verkligheten leder länken i stället för Aktias nätbank till en nästan identisk nätfiskesida som skapats av kriminella. 

Logga aldrig in i nätbanken via en länk som du fått t.ex. per e-post, utan logga alltid in via bankens egna sidor eller genom att själv skriva adressen i adressfältet i webbläsaren. Banken frågar aldrig efter nätbankskoder per e-post eller sms.

Om du misstänker att du blivit föremål för nätfiske, kontakta omedelbart Aktias kundservice på 010 247 010. Aktia tar sina kunders informationssäkerhet och tjänsternas säkerhet på stort allvar. Läs mer om informationssäkerheten