Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Digital städning handlar om ansvar – för en själv och för miljön

Digital städning handlar om ansvar – för en själv och för miljön

Den 17 mars 2023 Kundmeddelanden

Lördag 18 mars infaller den internationella dagen för digital städning, och som ett led i Civilcyberinsats-kampanjen vill vi uppmuntra alla våra kunder att sopa igen sitt digitala fotspår. Digital städning handlar om ansvar – för oss själva och för miljön. 

Med digitalt fotspår avses det dataavtryck som vi lämnar efter oss på nätet. Fotspåret innehåller till exempel det innehåll som vi publicerar, men också de webbplatser som vi besöker och de uppgifter som samlas in om oss. Genom att ta hand om ditt digitala fotspår säkerställer du också säkra banktjänster på nätet och skyddar dina tillgångar mot nätbrottslingar. 

Hur städar jag digitalt?

Det är bäst att börja den digitala städningen med att kontrollera var du har skapat användarkonton och vilka av dem som faktiskt behövs. Detta kan du göra till exempel via dina e-postmeddelanden. Därefter är det bra att kontrollera lösenorden och byta ut lösenord som överlappar eller som man kan gissa sig till alltför lätt mot längre lösenordsfraser som är lätta att komma ihåg. Avslutningsvis gäller det att städa bort gamla filer och onödiga applikationer och se till att viktiga filer finns på ett säkert ställe. 

För oss på Aktia är det viktigt att våra kunder kan sköta sina bankärenden på ett säkert sätt och som en del av den digitala städningen är det också bra att se över banksäkerhetsinställningarna. Det omfattar till exempel kontroll av bruksgränserna för konton och kort samt byte av lösenord vid behov. När du ställer in lämpliga bruksgränser skyddar du dina tillgångar och minskar samtidigt risken för missbruk. Genom att slå på aviseringar om kortbetalningar kan du också omedelbart upptäcka olovliga betalningar. 

Digital städning handlar om miljön

Visste du att digital städning också är en miljöhandling? Internet och dess stödsystem ger upphov till 900 miljoner ton koldioxidutsläpp per år, och genom att sopa igen ditt digitala fotspår kan du också minska ditt koldioxidavtryck och bidra till att bromsa in klimatförändringen. 

Mer information

Mer information hittar du på den officiella webbplatsen för den digitala städdagen, digitalcleanupday.org . Mer information om Civilcyberinsats-kampanjen finns på adressen kansalaiskyberteko.fi/sv samt på sociala medier under användarnamnet @kansalaiskyberteko. Som en av kampanjens grundare och samarbetspartner publicerar Aktia, tillsammans med de övriga deltagarna, inlägg om kampanjen även i sina egna kanaler för sociala medier under hela årets gång.