Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias Placeringsutsikt 2/21 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 2/21 har publicerats

Den 1 juni 2021 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Vi är snart halvvägs in i det hittills utmärkta placeringsåret 2021. Aktiekursernas uppgång har fortsatt trots coronapandemin och den förväntade årsavkastning som definierades i början av året har så gott som uppnåtts nu redan. Den stimulerande penningpolitiken, den starka ekonomiska tillväxten och företagens resultat som varit bättre än förväntat har möjliggjort kursuppgången, även om den ökade inflationen vid sidan av pandemin blivit ett centralt orosmoment.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar.

Vår nästa Placeringsutsikt publiceras under hösten.

Tankeväckande lässtunder!

Läs Placeringsutsikt
Se inspelningen av webinariet