Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Aktias Placeringsutsikt 2/21 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 2/21 har publicerats

Den 1 juni 2021 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Vi är snart halvvägs in i det hittills utmärkta placeringsåret 2021. Aktiekursernas uppgång har fortsatt trots coronapandemin och den förväntade årsavkastning som definierades i början av året har så gott som uppnåtts nu redan. Den stimulerande penningpolitiken, den starka ekonomiska tillväxten och företagens resultat som varit bättre än förväntat har möjliggjort kursuppgången, även om den ökade inflationen vid sidan av pandemin blivit ett centralt orosmoment.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar.

Vår nästa Placeringsutsikt publiceras under hösten.

Tankeväckande lässtunder!

Läs Placeringsutsikt
Se inspelningen av webinariet