Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktias Placeringsutsikt 3/21 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 3/21 har publicerats

Den 5 oktober 2021 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

När hösten har börjat och restriktionerna avvecklas återvänder vi sakta mot en mer normal men å andra sidan förändrad värld. Centralbankernas synnerligen slappa penningpolitik och staternas omfattande fiskala stimulans har stött den ekonomiska tillväxten, men den globala pandemin och det undantagstillstånd som den orsakat har påskyndat många andra förändringar. Tyngdpunkten på de offentliga investeringarna och stödet har legat på grön teknologi, vilket har skakat energiproduktionens utsikter. Staternas skuldsättning har ökar betydligt, och i EU har de gemensamma skuldreglerna tills vidare slopats. Inflationen gör sig påmind på första gången på länge. 

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. Vår nästa Placeringsutsikt publiceras i början av året 2022.

Tankeväckande lässtunder!

Läs översikten