Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Aarni Pursiainen blir portföljförvaltare för Impact-fonden

Den 18 oktober 2021 Kundmeddelanden

Ekonomie doktor Aarni Pursiainen började som portföljförvaltare för Aktias Impact-fond i oktober. Pursiainen har mångsidig och omfattande arbetserfarenhet av placeringsverksamhet och har bland annat varit placeringsdirektör vid Fennia. Som portföljförvaltare för Impact-fonden eftersträvar Pursiainen förutom ekonomisk avkastning även mätbar miljömässig och samhällelig nytta.

 

1. Varför har Aktia intresserat dig som arbetsgivare?

Under min karriär har jag blivit bekant med många aktianer och aktianernas kompetens och positiva sätt att arbeta har gjort ett stort intryck på mig. Aktia har gjort stora satsningar inom förmögenhetsförvaltning och placerande, och har åstadkommit mycket fint inom detta område.


2. Vad upptar din tid på jobbet och på fritiden?

Jag är verkligen intresserad av påverkansinvesterande, vilket jag nu får arbeta med. Det har varit mycket intressant att sätta sig in i fondens befintliga och eventuella nya placeringar. På fritiden sysslar jag med motionssimning, båtliv och fiske. Vatten har alltid varit ett kärt element för mig.

 

3. Om du inte hade gjort karriär i finansbranschen, vad annat hade du velat arbeta med?

Jag har alltid varit intresserad av samhälleliga fenomen. Troligtvis skulle jag ha sökt mig till undervisning eller forskning och utfört lite liknande uppgifter som för närvarande, men ur ett något annorlunda perspektiv än som portföljförvaltare.

 

4. Vilka drag värdesätter du hos dina kolleger?

Jag är så glad över den varma och hjälpsamma inställningen jag bemöttes med när jag började här. Arbetskamraterna har tagit väl emot mig.

 

5. Vilken typ av råd skulle du ge en ungdom i 20-årsåldern?

Det lönar sig att studera en bransch som man är passionerad av. Det vore bra att sköta undan studierna snabbt och om möjligt slutföra dem inom den målsatta tiden. Jag rekommenderar också att börja placera så tidigt som möjligt.