Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Ännu finns det avkastning kvar för placeraren – också av räntor

Ännu finns det avkastning kvar för placeraren – också av räntor

Den 26 november 2021 Bloggar och artiklar

År 2021 närmar sig sitt slut och placerarna står inför en knepig situation. Aktierna slår nya rekord samtidigt som problem i leveranskedjor och belastningen av speciellt de europeiska sjukvårdssystemen utmanar ekonomins återhämtning. 

Inflationen rusar till följd av flaskhalsar i leveranskedjorna och energipriserna som under hösten skjutit i höjden förvärrar situationen ytterligare. De flesta ekonomer delar centralbankernas åsikt om att inflationen är tillfällig, men definitionen av tillfälligheten varierar. I vilket fall som helst fortsätter inflationstrycket åtminstone långt in på nästa års sida – kanske längre – om inflationstrycket blir till hårda löneförhöjningar.

Hur som helst, krävs tilläggsavkastning för att bevara pengarnas värde. Depositionsräntorna ligger fortfarande stadigt på minus, vilket kan förvärra problemet. Placering i långa statsobligationer, som ansetts som en trygg hamn, hjälper inte heller – de tyska statsobligationerna ligger i skrivande stund på minus ända upp till trettio år.

Aktier är en lösning i jakten på avkastning men de kan kräva långt tålamod. Aktier är ju inte heller billiga mätt med traditionella värderingsmått. Oberoende av om orsaken är marknadssyn eller andra placeringsbegränsningar är aktier inte en lösning för alla placerare – särskilt inte vad gäller hela portföljen.

Det behövs alltså andra lösningar. I synnerhet många storplacerare har vänt sin allokering mot alternativa placeringar. Bland annat fastigheter, skog och förnybar energi har blivit allt mer intressanta i placerarnas ögon. Det är lätt att förstå intresset, men ofta krävs en förbindningstid på 5–15 år för placeringen. Vanligen har placeraren inte heller möjlighet att realisera sin placering mitt i placeringsperioden.

Tillväxtmarknadernas obligationer är ett av de få placeringsslagen som inte är särskilt dyrt i förhållande till sin egen historia.

Lyckligtvis finns andra alternativ på räntesidan, som är likvider, och hos vilka det ännu finns avkastning att hämta. Mellan statsobligationer och aktier finns ett flertal intressanta placeringsklasser. För den som tål valutakursernas växlingar finns till exempel tillväxtmarknadernas obligationer, som är ett av de få placeringsslagen som inte är särskilt dyrt i förhållande till sin egen historia.

För den som söker en euromässig placering är å sin sida företagsobligationer ett bra alternativ. Den tilläggsersättning som företagens kreditrisk ger ligger fortfarande på en lockande nivå, särskilt om man beaktar kreditriskernas utsikter. Trots problemen i leveranskedjorna överträffar tillväxten för ekonomin i Europa fortfarande trenden nästa år, och sannolikt också därpå följande. Europeiska centralbanken är också sannolikt en av de sista centralbankerna som höjer sin styrränta. Detta gör att finansieringskostnaderna hålls låga. De som sätter kreditbetyg förutspår rekordlåga mängder betalningsstörningar för det kommande året.

En ränteplacering som behålls fram till förfallodagen avkastar just den avkastning som man vid köptillfället köpt.

Speciellt den löpande avkastningen på några procent som man får från High Yield-lån är lockande, särskilt om man håller den genomsnittliga löptiden kort. Växlingar i räntor och avkastningskrav orsakar förstås värdefluktuationer, men ändå betydligt mindre än för till exempel aktier. Fördelen med ränteplaceringar är ett jämnt kassaflöde i form av räntor och deras förfallodagar. När förfallodagen närmar sig börjar förfallovärdet dra till sig marknadspriset (man talar om ”pull-to-par”-effekten). Ränteplaceringarnas, såsom också aktiernas, marknadsvärde kan tillfälligt avvika från nedanstående ekonomiska värde men förfallodagen fungerar begränsande. En ränteplacering som behålls fram till förfallodagen avkastar just den avkastning som man vid köptillfället köpt.

Ännu finns det alltså avkastning att hämta för placerarna i många tillgångsslag. Det viktiga är att man vet vad man placerar i och vilket placeringsobjekt som uppfyller de egna avkastningsmålsättningarna, samtidigt som det passar den egna risknivån och andra begränsningar. Speciellt viktigt är det att komma ihåg marknadens enda så kallade ”gratislunch”, diversifieringen. Om ränteplaceringar och de alternativ som Aktia erbjuder kan du läsa mer här.