Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias Placeringsutsikt 1/22 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 1/22 har publicerats

Den 8 februari 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Placeringsutsikten behandlar placeringsårets 2022 nyckelteman och samlar ihop relevanta händelser som påverkat ekonomin på senaste tiden, men framför allt reflekterar den på hur året kan bli för placeraren. I utsikten går vi igenom vad som kommer att ske på marknaden och hur detta kommer att återspeglas i våra placeringsbeslut kring portföljförvaltningen.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. Vår nästa Placeringsutsikt publiceras i början av sommaren.

Tankeväckande lässtunder!

 

Läs översikten