Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig

De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig

Den 28 februari 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Jag inledde mitt nuvarande arbete i februari 2020. En månad senare slog coronapandemin till och sedan dess har jag inte arbetat en enda hel fem dagar lång arbetsvecka på kontoret. Förra veckan fick vi vår andra betydande ekonomiska chock under min tvååriga karriär som chefsekonom: Rysslands fullständigt oberättigade attack mot Ukraina.

Men hur skiljer sig den ekonomiska chocken orsakad av coronan och den ekonomiska chocken orsakad av kriget från varandra? Svar: coronapandemins inverkan var djupgående och kortvarig, medan konsekvenserna av Rysslands invasion inte är lika synliga men är långsiktiga till sin natur. Detta är det nuvarande läget, men läget ändras hela tiden.

Krisens djup och längd

Gemensamt för båda kriserna är de överraskande momenten, men den stora skillnaden är deras konsekvenser. Under pandemin var det nödvändigt att begränsa den ekonomiska verksamheten för att stävja spridningen av viruset. Detta hade en djupgående och kortvarig inverkan på ekonomin. Det är klart att ekonomin dyker när en stor del av servicesektorn med tvång stängs. Pandemin medförde dock inga betydande bestående konsekvenser för ekonomin, vilket också möjliggjorde en snabb återhämtning.

Konsekvenserna av krig och ekonomiska sanktioner är annorlunda. I västländerna har konsumenternas liv inte begränsats. Man kan äta ute på restaurang och använda sig av tjänster. Däremot påverkas ekonomin nu i större utsträckning av råvarumarknaden och de ekonomiska sanktionerna. Ryssland är en viktig producent av energi och andra råvaror. Om energi- och råvaruimporten från Ryssland förhindras, vilket sannolikt kommer att ske, kommer detta att påverka både inflationen och de företag som använder dessa råvaror. Företagen använder slut på sina befintliga lager, varefter produktionsproblem uppstår och priserna stiger om råvarorna inte kan ersättas.

Investeringarna ökar

Efter coronakrisen sågs en betydande tillväxt inom investeringar. Denna tillväxt har i stort sett varit ett svar på den betydande ökningen av efterfrågan efter de omfattande ekonomiska stödprogrammen.

Till följd av det krig som Ryssland inlett förändras hela det energipolitiska tänkandet. Målet kommer att vara att i sin helhet minska beroendet av Ryssland och det kommer att kräva investeringar, många investeringar. Dessa kommer att påskynda den ekonomiska tillväxten på två sätt: de eurobelopp som används för investeringar ökar bruttonationalprodukten och samtidigt minskar investeringarna i förnybar energi energiimporten från Ryssland, vilket även påskyndar tillväxten genom att stärka bytesbalansen.

Konsumenternas förtroende kommer att försvagas på ett oenhetligt sätt

Coronapandemin påverkade i praktiken alla konsumenter i världen. Viruset kom nära oss alla samtidigt. I alla länder väntade man på vaccinen och var oroliga gällande sjukhuskapaciteten.

Kriget kommer antagligen att försvaga konsumenternas förtroende, särskilt i Europa. Men effekten kommer inte att vara lika stor överallt. Jag tror att effekten i USA kommer att vara lindrigare, eftersom kriget inte förs i deras grannland och inga amerikanska soldater strider i kriget. Jag anser också att USA är vanare vid krig (Kuwait, Irak, Afghanistan).

Läget ändras för närvarande hela tiden. Det som är säkert är dock att västländernas relationer med Ryssland har förändrats och att denna effekt kommer att vara i årtionden. Denna förändring styr också de ekonomiska besluten.

 

Marknadsöversikten är skriven av chefsekonom Lasse Corin.