Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Miten voit sijoittaa niin, että saat tuoton osakkeiden arvon noususta, mutta niiden laskiessa et menetä sijoitettua nimellispääomaa?

Miten voit sijoittaa niin, että saat tuoton osakkeiden arvon noususta, mutta niiden laskiessa et menetä sijoitettua nimellispääomaa?

Den 27 september 2022

Aktia Osakeobligaatio Terveydenhuolto on merkittävissä 14.10. asti

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Pääomaturvatun osakesijoituksen, eli osakeobligaation, perusajatus on, että sijoitettu nimellispääoma palautetaan eräpäivänä osakekurssien kehityksestä riippumatta. Jos kohde-etuutena olevat osakkeet ovat sijoitusaikana nousseet, maksetaan lisäksi osakkeiden nousua sijoitusajalta vastaava tuotto, oli se kuinka suuri tahansa.  

Tämä perustuu siihen, että pääomaturvattu osakesijoitus onkin pohjimmiltaan pitkälti korkosijoitus. Niinpä nyt, kun korot ovat nousseet, on myös pääomaturvattujen osakesijoitusten rakentaminen taas mahdollista. Pääomaturva tarkoittaa sitä, että sijoittajana saat nimellispääoman täysimääräisenä takaisin eräpäivänä. Pääomaturva ei kata ylikurssia tai merkintäpalkkiota.

Otetaan esimerkiksi viisivuotinen pääomaturvattu osakeobligaatio. Matematiikka menee niin, että osa sijoitettavasta nimellispääomasta sijoitetaan ensin korkomarkkinoille. Vaadittava summa lasketaan niin, että kun se on kasvanut korkoa viisi vuotta, kasassa on koko nimellispääomaa vastaava summa. Tämän hetken korkotasolla vaadittava summa on noin 85 % alkuperäisestä pääomasta.

Sen jälkeen ostetaan optio, joka oikeuttaa osallistumaan osakkeiden mahdolliseen nousuun viiden vuoden aikana. Sen hinta voi olla esimerkiksi 20 % sijoitettavasta pääomasta. Koska kyse on oikeudesta eikä velvollisuudesta, optio jätetään käyttämättä, mikäli osakemarkkina laskee. Tämän lisäksi tulevat järjestely- ja jakelupalkkiot, yhteensä esimerkiksi 5 %.

Kun lasketaan edellä mainitut yhteen, saadaan lopputulokseksi 110 %, joka on osakeobligaation merkintähinta, eli hinta, jolla sijoituksen voi tehdä. Esimerkin merkintähintaan tulee siis 10 % ylikurssi, joka ei ole osa sijoitettua nimellispääomaa, mutta jolla mahdollistetaan kohde-etuutena olevien osakkeiden koko tuoton kattavan option ostaminen. Ilman ylikurssia rahat riittäisivät tällä korkotasolla vain 50 % osakkeiden noususta kattavaan optioon.

Euroiksi käännettynä esimerkkilaskelma tarkoittaisi siis sitä, että jos haluat tehdä 10 000 euron sijoituksen, merkintähinta sille on 11 000 euroa. Eräpäivänä saat vähintään 10 000 euron nimellispääoman takaisin. Lisäksi saat maksamasi ylikurssin ansiosta osakemarkkinan mahdollisen nousun kokonaisuudessaan sijoitusajalta.

Aktia Osakeobligaatio Terveydenhuolto on kokeneemmille sijoittajille sopiva viisivuotinen sijoitus, jonka tuotto perustuu terveydenhuoltosektorin kehitykseen. Viiden vuoden sijoitusajalla sijoituksen nimellisarvo on turvattu osakemarkkinoiden kehityksestä riippumatta. Mikäli osakkeiden kehitys on positiivista, tulee sijoitukselle myös sen mukaisesti tuottoa.

Osakeobligaatio on merkittävissä 14.10. asti. Jokaiselle on löydettävissä hyviä ratkaisuja sijoittamiseen, joista tämä on luonnollisesti vain yksi vaihtoehto. Varaa aika etätapaamiseen, niin tehdään sinulle henkilökohtainen vaurastumissuunnitelma ja katsotaan, mikä on sinulle sopiva tapa säästää ja sijoittaa.

Voit lukea lisää Aktia Osakeobligaatio Terveydenhuollosta tästä.

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Tämä on mainos. Osakeobligaatio Terveydenhuolto on 5-vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Osakeobligaatiolle ei ole asetettu vakuutta. Osakeobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Pääomaturva on voimassa vain lainan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tulokseen vaikuttaa myös verotus, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan on aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustuttava sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta ja markkinointiesitteestä. Markkinointiesite, avaintietoasiakirja kululiitteineen, lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesite ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.