Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktias Placeringsutsikt 3/22 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 3/22 har publicerats

Den 4 oktober 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Avkastningen på aktie- och räntemarknaderna har varit mycket låg under innevarande år, och det finns många orsaker till denna marknadsutveckling. Kriget i Ukraina, nedstängningarna orsakade av coronapandemin, energikrisen, den höga inflationen och den allt stramare penningpolitiken har försvagat placerarnas och konsumenternas förtroende. På grund av den höga inflationen har centralbankerna varit tvungna att höja styrräntorna, vilket har lett till en betydande ökning av både företagens och medborgarnas ränteutgifter. De alternativa tillgångsslagen har visat sig fungera som riskspridare och en källa till ett stabilt kassaflöde även i ett osäkert marknadsklimat. Denna gång fördjupar vi oss i dessa ämnen i vår Placeringsutsikt.

Förutom vår chefsekonoms makroutsikt, innehåller den senaste Placeringsutsikten också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor och allokeringar. Som nytt tema lyfter vi även fram alternativa placeringar. Vår följande Placeringsutsikt publiceras i februari.

Tankeväckande lässtunder!

Läs översikten