Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland avlägsnas från Aktias nätsida

Fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland avlägsnas från Aktias nätsida

Den 30 mars 2023 Kundmeddelanden

Aktia har i mars 2022 i ett kundmeddelande meddelat att på grund av kriget i Ukraina avsluta nyförsäljningen av fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland.

Fonderna Swedbank Robur Östeuropafond, Swedbank Robur Rysslandsfond och Carnegie Rysslandsfond har avlägsnats från utbudet för tredje parts fonder vid den tidpunkten. Likaså har fonderna avlägsnats från Aktia Livsförsäkrings fondutbud. Som en naturlig fortsättning kommer de produktspecifika sidorna i ovannämnda fonder att avlägsnas från Aktias hemsida den 28 april.

En kund som har innehav i fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland, direkt eller via en spar- eller pensionsförsäkring beviljad av Aktia Livförsäkring Ab, kan se sina fondandelar i Aktias mobil- och nätbank.

Värdeberäkningen och behandlingen av uppdrag för fonderna Swedbank Robur Rysslandsfond och Carnegie Rysslandsfond är fortfarande avbruten. Det finns inte information tillgänglig gällande när inlösenuppdrag för de fondandelar som är i kundens innehav är möjliga igen. Fondens senaste publicerade värde motsvarar nödvändigtvis inte gängse värdet vid tidpunkten då handeln möjligen öppnas igen.