Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Vad gör bankerna för att förebygga nätbrottslighet?

Vad gör bankerna för att förebygga nätbrottslighet?

Den 19 oktober 2023 Bloggar och artiklar

Under 2023 har nätfiske och andra bedrägerier ökat explosionsartat och bara i år uppgår det totala beloppet på bedrägerier till 35,7 miljoner euro. Det är bra att komma ihåg att bankerna för en ständig kamp mot nätbrottslingar, även om det ofta bara rapporteras om nätbrottslingars brott som varit framgångsrika. Under 2023 har bankerna kunnat förebygga och återbetala 15,9 miljoner euro till offer för nätbedrägerier, vilket är mer än dubbelt så mycket som året innan. Även om det fortfarande finns mycket kvar att göra, är vi på väg i rätt riktning.

Hurdant informationssäkerhetsarbete utförs hos Aktia?

Aktias arbete för informationssäkerhet består av tekniska, administrativa och mänskliga åtgärder som syftar till att sörja för informationssäkerheten på Aktia och skapa säkra tjänster för kunderna. 

Ett aktuellt exempel är den europeiska cybersäkerhetsmånaden som firas i oktober, där även Aktia deltar. Hos oss på Aktia är alla månader cybersäkerhetsmånader och vi arbetar oerhört hårt varje dag för att förebygga nätbrottslighet.

Nedan hittar du fler exempel på det informationssäkerhetsarbete som Aktia utför och resultaten av det

  • Aktia har sedan 2019 haft ett program för informationssäkerhetsmedvetenhet som syftar till att göra informationssäkerheten till en del av Aktias organisationskultur.
  • Aktia anordnar också en intern utbildning om nätfiske, där över 95 % av medarbetarna deltar och där framgångsfrekvensen är över 77 % – klart över branschgenomsnittet.
  • Enligt personalenkäten bedömer medarbetarna att de beaktar informationssäkerheten i den dagliga verksamheten med betyget 9,59/10. 
  • Vi utbildar utvecklarna på Aktia om trygg applikationsutveckling för att säkerställa informationssäkra och tillförlitliga tjänster. 
  • Medarbetarna på Aktia fungerar också som vägvisare för sina närstående – vi delar med oss av den information vi lärt oss tillsammans och vi lär också andra att identifiera nätbrott. 
  • Vi informerar ständigt våra kunder om nya hot som gäller informationssäkerheten och utbildar dem i att använda våra tjänster på ett säkert sätt. 
  • Vi samarbetar med Cybersäkerhetscentret och andra aktörer inom branschen.  Dessutom deltar vi till exempel i kampanjerna Se upp, försäkra och varna samt Civilcyberinsats.
  • Vi samarbetar med NextGenHack Finland för att stödja unga som är intresserade av etisk hackning och styra in dem på rätt karriärväg. 

Hur kan du själv motverka nätbrottslighet?

Kundernas medvetenhet spelar också en viktig roll i kampen mot nätbrottslighet, särskilt med tanke på att nätfiskeförsöken ökar ständigt. Vi har aktivt informerat våra kunder kring hur de sköter sina ärenden tryggt. Här kan du läsa alla nyheter som gäller trygg skötsel av ärenden. Kom också ihåg att lära dina närstående att känna igen och reagera rätt på nätbedrägerier – så gör vi cybersäkerhet till en ny medborgarfärdighet. 

Läs mer om hur man sköter ärenden tryggt