Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Aktias Placeringsutsikt 1/2024 har publicerats

Aktias Placeringsutsikt 1/2024 har publicerats

Den 30 januari 2024 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Den senaste Placeringsutsikten innehåller förutom vår chefsekonoms makroutsikt, också en marknadsöversikt samt vår syn på aktier, räntor, allokering och alternativa investeringar.

Enligt Placeringsutsikten ser utgångsläget för placeringsmarknaden 2024 ganska bra ut. Den ekonomiska tillväxten förväntas hålla i sig, inflationen avtar och centralbankerna förväntas sänka räntorna. 

Skillnaderna i prissättning är exceptionellt stora mellan olika aktiemarknadsområden, och avkastningsnivåerna för många ränteslag är lockande i förhållande till risken. Till exempel finns det nu utrymme för bolag med ett lågt marknadsvärde och, för första gången på länge, också den inhemska aktiemarknaden att ta igen den historiska underavkastningen.

”En ny, mer traditionell marknadscykel har inletts. Oberoende av tillgångsklass bör placerarna fästa större vikt vid prissättningen av framtida kassaflöden, alternativa kostnader och relativ prissättning. Tiden för enkel avkastning är över, och aktiva, välgrundade placeringsbeslut kan ge en större överavkastning än tidigare”, konstaterar Aktias placeringsdirektör Samu Lang.  

Vi önskar dig tankeväckande lässtunder!

 

Läs Placeringsutsikten