Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Ändringar i kundförmånerna – kräver åtgärder senast 30.6.2024

Ändringar i kundförmånerna – kräver åtgärder senast 30.6.2024

Den 25 mars 2024 Kundmeddelanden

Vi uppdaterar våra kundförmåner från och med den 1 juni 2024. I och med uppdateringen kommer förutsättningen för det rabatterade dagliga banktjänstpaketet för våra Preferenskunder och Unga (18–26-åringar) att vara brukskonto, Aktias nätbank, Aktia Mobilbank och Aktia ID-identifieringsapplikationen. Alla andra kundförmånsvillkor kommer att förbli oförändrade. Vi kommer att kontakta de berörda kunderna antingen via nätbanksmeddelande eller brev. 

Om du vill försäkra dig om att det låga kundförmånspriset för dina dagliga banktjänster förblir oförändrat, ladda då ner Aktia ID på din smarttelefon eller surfplatta från appbutikerna Google Play eller App Store senast 30.6.2024. Om du ännu inte använder Aktias nätbank behöver du först ansöka om Aktias nätbankskoder genom att fylla i vår blankett med en annan banks nätbankskoder. Om du inte har en annan banks koder, kan du ansöka om koderna med att ringa vår kundservice på numret 010 247 010 på vardagar kl. 8-18 och boka ett möte på ett av våra serviceställen. På servicestället ber vi dig identifiera dig med pass eller identitetskort (körkort godkänns ej för stark identifiering). Du kan ladda ner Aktia ID då dina nätbankskoder anländer med posten.

Så ändrar prissättningen 

Preferenskunder 

Tjänst Priset för Preferenskundspaket från och med 1.6.2024, euro/månad Serviceavgift euro/månad enligt prislista från och med 1.6, om de uppdaterade villkoren för Preferenskunder inte uppfylls 
Paket för dagliga banktjänster 6,008,50 / 9,50 / 19,50 (med Platinum-kort) 
Brukskontoingår2,50
Nät- och mobilbank + Aktia IDingår2,00
Aktia Credit/Debit eller Debit-kort ingår4,00 / 5,00 
Aktia Platinum-kort+5,00* eller +10,0015,00

*Om du sparar minst 200 euro/månad i Aktias fonder, försäkringar eller ASP-konton eller om du har placeringar i Aktias fonder (inklusive placeringar i försäkringsskal) till ett värde av minst 20 000 euro. 

Unga (18-26-åringar) 

TjänstKundförmån: 
Unga 18-26 år, euro/månad 
Serviceavgift euro/månad enligt prislista från och med 1.6, om de uppdaterade villkoren för Unga inte uppfylls 
Brukskonto 0,002,50
Nät- och mobilbank + Aktia ID0,002,00
Aktia Credit/Debit, Debit, Credit eller Digital Credit-kort 0,004,0 / 5,00 / 5,00 / 2,00

Se hela prislistan här.

Då du använder Aktia ID, får du dina dagliga banktjänster för ett förmånligare pris 

Med den här förändringen vill vi stödja skiftet där fler och fler av våra kunder använder sina smarttelefoner för ett brett utbud av tjänster. Det är då naturligt att använda Aktia ID för identifieringen i olika tjänster.

Läs mer om Aktia ID
Hur installerar jag Aktia ID?

Ladda ner för iPhone Ladda ner för Android

Aktia ID är ett enklare och säkrare sätt att identifiera sig

Aktia ID är en applikation för stark autentisering som kan laddas ner till en smartmobil eller pekplatta. Med hjälp av applikationen kan du logga in i Aktias elektroniska tjänster samt i tjänster som myndigheter och företag tillhandahåller och som kräver stark autentisering (t.ex. FPA, MittKanta, Skatt.fi). Med appen kan du också identifiera dig när du gör kortbetalningar på nätet.

Vi utvidgar applikationens användningsområden kontinuerligt, och vi frångår nyckeltalskorten helt under 2024. Tryckta kort är lätta att kopiera eller stjäla och de uppfyller inte längre de nuvarande säkerhetskraven utan extra bekräftelse. Med applikationen är det inte bara säkrare utan också enklare att identifiera sig – du behöver inget separat nyckeltalskort, och du kan använda fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänning i applikationen i stället för att ange PIN-koden. 

Alla andra kundförmånsvillkor kommer att förbli oförändrade 

Från och med 1.6.2024 är förutsättningen för Preferenskundrelationen brukskonto, nätbank, Aktia Mobilbank och Aktia ID samt depositioner och/eller lån och/eller fondplaceringar till ett värde av sammanlagt minst 10 000 euro i Aktia. Också placeringar i försäkringsskal beaktas. 

Utöver dessa använder du minst två av Aktias följande tjänster: 

  • månadssparande (fond-, försäkrings- och BSP-sparande) 
  • placering (fondplaceringar eller placeringar i försäkringsskal) 
  • deposition (tidsbunden deposition, spardeposition, debenturlån eller räntebunden försäkring) 
  • personskydd (livförsäkring, låneskydd, försäkring för tillfällig eller bestående arbetsoförmåga) 
  • betalkort (Aktia Credit/Debit-kort/ parallellkort eller Aktia Debit-kort). Observera att Aktias samarbetskort Finnair Visa Credit inte kan väljas som betalkort för kundpaketet.
  • Aktia Wallet
  • lån med säkerhet

 

Vi ändrar minimiamorteringsprocenten i kreditkortsavtalen

Från och med den 1 juni 2024 träder en ny minimiamorteringsprocent, 3 procent, i kraft för alla våra kortavtal. Den nya minimiamorteringsprocenten gäller Aktia Credit/Debit-kort, Aktia Platinum Credit/Debit-kort, Aktia World Elite Private Banking Credit/Debit-kort, Aktia Credit-kort och Finnair Visa Credit-kort. Till följd av ändringen ändras minimiamorteringsprocenten i kundernas kreditkortsavtal enligt följande:

Nuvarande minimiamorteringsprocent Ny minimiamorteringsprocent fr.o.m. 1.6.2024
100 % 3 %
5 % 3 %
 

Observera att i och med ändringen faktureras kreditfakturan enligt minimiamorteringssumman (minst 30 euro eller 3 procent av det totala beloppet). Ifall du för ditt e-fakturaavtal valt betalningsregeln "Betalningen debiteras automatiskt" debiteras betalningen alltid enligt minimiamorteringsbeloppet. Du kan dock alltid välja mellan att betala minimiamorteringen som fakturan faktureras enligt eller vilket som helst belopp mellan minimiamorteringen och totalbeloppet för fakturan.

Ditt avtal fortsätter automatiskt med de nya villkoren från och med 1 juni 2024. 

Om du inte godkänner ändringen har du rätt att säga upp eller avsluta ditt Aktia-kortavtal senast 31 maj 2024. Enklast avslutar du ett kort i Aktias nätbank under fliken Kort – Avsluta kort. Du kan också kontakta vår kundservice via meddelandefunktionen i mobil- eller nätbanken. Du kan vid behov logga in på Aktias nätbank med andra finska elektroniska identifieringsmedel. Du kan också ringa vår kundtjänst på 010 247 010* (vardagar 8–18).Om du har ett Finnair Visa Credit-kort och inte godkänner ändringen har du rätt att säga upp ditt avtal senast 31 maj 2024 genom att kontakta oss via den skyddade meddelandefunktionen i Finnair Visa-applikationen eller genom att ringa vår Aktia Finnair-kundservice på numret 010 247 050* (vardagar 8–18).

 

Då du behöver oss 


Du kan skicka oss ett meddelande via mobil- eller nätbanken om du har frågor. Du kan också be robotassistenten Aktiabot om hjälp på vår webbsida eller läsa våra 
Vanliga frågor eller ringa vår kundservice.