Personförsäkringar

 

 

Hur skulle ditt liv påverkas om du insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Skulle din familj klara sig ekonomiskt utan dig? Även om allting är bra för tillfället, kan situationen vara en annan imorgon.  
 
Aktia erbjuder personförsäkringar som hjälper dig att klara av situationen ekonomiskt när ett olycksfall eller sjukdom inträffar.
 
Anpassa försäkringsskyddet enligt din livssituation. I Aktias produktutbud finns livförsäkring, försäkringar för arbetsoförmåga, sparförsäkringar och Låneskydd. Med personförsäkringar kan du skydda din ekonomi ifall något oförutsägbart händer. 
 

Som annan banks kund kan du logga in i Aktias nätbank med din egen banks bankkoder för att göra ändringar i dina spar- och pensionsförsäkringar eller köpa livförsäkring.

Försäkringarna beviljas av Aktia Livförsäkring Ab och AXA, för vilka Aktia Bank fungerar som ombud

Hurudan personförsäkring du behöver?

Försäkring Singel I parförhållande Barnfamilj
Livförsäkring

Ger dina nära och kära ekonomiskt stöd vid dödsfall.

- X
Parförmån -20%
X
Parförmån -20%
Försäkring gällande arbetsoförmåga

Kompenserar det inkomstbortfall som kan uppstå p.g.a. längre sjukledighet eller bestående arbetsoförmåga.

X X X
Skydd vid allvarlig sjukdom

Ger dig ekonomiskt stöd om du insjuknar i en allvarlig sjukdom.

X X X
Aktia Låneskydd

Hjälper dig återbetala ditt lån om du t.ex. förlorar ditt arbete.

X X X