Personförsäkringar

 

 

Hur skulle ditt liv påverkas om du insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Skulle din familj klara sig ekonomiskt utan dig? Även om allting är bra för tillfället, kan situationen vara en annan imorgon.  
 

Aktia erbjuder personförsäkringar som hjälper dig att klara av situationen ekonomiskt när ett olycksfall eller sjukdom inträffar. För Aktias nya bolånekunder erbjuds ett ekonomiskt skydd för återbetalning av lånet.

Försäkringsskyddet anpassas enligt din livssituation och med personförsäkringar kan du skydda din ekonomi ifall något oförutsägbart händer.

Hurudan personförsäkring du behöver?

Försäkring Singel I parförhållande Barnfamilj
Livförsäkring

Ger dina nära och kära ekonomiskt stöd vid dödsfall.

- X
Parförmån -20%
X
Parförmån -20%
Försäkring gällande arbetsoförmåga

Kompenserar det inkomstbortfall som kan uppstå p.g.a. längre sjukledighet eller bestående arbetsoförmåga.

X X X
Försäkring gällande allvarlig sjukdom

Ger dig ekonomiskt stöd om du insjuknar i en allvarlig sjukdom.

X X X

Lämna en kontaktbegäran