Försäkringar för alla livssituationer

Vi erbjuder individuella försäkringslösningar. Hemförsäkringen tryggar också annat än ditt hem och liv- och sjukförsäkringarna ger ett omfattande skydd i händelse av sjukdom eller olycksfall. Du kan anpassa ditt försäkringsskydd enligt livssituation.

Som annan banks kund kan du logga in i Aktias nätbank med din egen banks bankkoder för att göra ändringar i dina spar- och pensionsförsäkringar eller köpa livförsäkring.

Försäkringarna beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, Folksam Skadeförsäkring Ab och AXA, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud

Personförsäkringar

Skadeförsäkringar