Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat nimensä mukaisesti yhdistelmään korkoja ja osakkeita. Yhdistelmärahastojen riski- ja tuotto-odotuksessa on suuria eroavaisuuksia. Yleensä, mitä suurempi osakepaino yhdistelmärahastossa on, sitä suurempi on rahaston riski, mutta samalla myös odotettu tuotto nousee. Korko-osuus tasapainottaa osakeriskiä ja madaltaa rahaston kokonaisriskiä. Näin ollen yhdistelmärahasto sopiikin hyvin sekä keskipitkän että pitkän ajan sijoitukseksi. 
 
Yhdistelmärahasto tarjoaa vaivattoman ratkaisun sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa sekä korkoihin että osakkeisiin. Näin sijoittaja hyödyntämään hajautusta, jonka yhdistelmärahasto tarjoaa, kun se sääntöjensä rajoissa painottaa sijoituksiaan niihin sijoituskohteisiin, jotka ovat suosiollisia juuri vallitsevassa markkinatilanteessa.
 
Yhdistelmärahastojen tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä historiallisesti rahaston sijoitussuuntauksesta riippuen n. 3–6 % vuodessa. Yhdistelmärahastot kuuluvat yleensä riskiluokkiin 3-4.