Digital bostadsaffär

Du kan göra din aktielägenhets bostadsaffär helt digitalt. DIAS Oy erbjuder en plattform där bostadsaffärer kan göras digitalt från början till slut. Förmedlaren skickar information till alla parter via plattformen och som kund får du e-post då bostadsaffären framskrider. Köparen och säljaren kan underteckna köpebrevet med sina nätbankskoder och banken sköter om överföringen av köpesumman och aktiebrevet. Du kan sköta dina låneärenden innan affären och behöver inte komma till banken igen för bostadsaffären.

Hur görs en digital bostadsaffär?

Fastighetsförmedlaren

  • Skickar information om bostadsaffären till köparen och säljarens bank då köpebudet är godkänt.
  • Skickar köpebrevet till köparen, säljaren samt bankerna via plattformen.
  • Meddelar och skickar dokumentation om ägarbytet till disponenten.

Säljaren

  • Får e-post med en länk då köpebrevet är klart för att undertecknas.
  • Identifiera sig med sina nätbankskoder via länken och undertecknar köpebrevet.

Köparen

  • Får e-post med en länk då köpebrevet är klart för att undertecknas.
  • Identifiera sig med sina nätbankskoder via länken och undertecknar köpebrevet.

Köparens bank

  • Sköter om överföringen av köpesumman och överlåtelseskatten.

Säljarens bank

  • Skickar aktiebrevet till köparens bank.

Om du är intresserad av att sköta din bostadsaffär digitalt, fråga din förmedlare om möjligheterna att göra affären via DIAS plattformen.