Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk den 1 april 2024

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk den 1 april 2024

I det positiva kreditupplysningsregistret sammanställs uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster. Syftet med registret är att förbättra konsumenternas möjligheter att hantera sin egen ekonomi och att stävja överskuldsättning. Kreditgivarna får tillförlitliga kreditupplysningar ur registret, vilket gör det möjligt för dem att bättre än tidigare bedöma kreditsökandenas kreditvärdighet.

Vad är det positiva
kreditupplysnings-registret?

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett riksomfattande register som upprätthålls av Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet. Från och med den 1 april 2024 kan kreditgivare söka konsumentinformation i registret, och privatpersoner kan kostnadsfritt kontrollera sina egna uppgifter och se till vem uppgifterna om dem har lämnats ut.  

Vilka uppgifter samlas in i det positiva kreditupplysnings-registret?

I det positiva kreditupplysningsregistret sammanställs uppgifter om konsumentkrediter, amorteringar, ändringar i kreditavtal och betalningsdröjsmål som beviljats privatpersoner. Konsumentkrediter är till exempel bostads-, bil- och studielån, kortkrediter, vissa avbetalningsavtal och konsumentkrediter. I registret sammanställs dessutom uppgifter från inkomstregistret om löner, pensioner och förmåner som betalats ut till privatpersoner.

Kreditgivarna är skyldiga att till kreditupplysningsregistret anmäla konsumentkrediter som varit i kraft innan registret togs i bruk och nya konsumentkrediter. När en privatperson ansöker om lån i egenskap av konsument, ska kreditgivaren granska kreditsökandens kreditvärdighet i registret. Kreditgivaren begär för detta ändamål ett utdrag ur kreditupplysningsregistret med uppgifter om sökandens krediter och inkomster. Sökanden bör vara medveten om att kreditgivaren automatiskt får uppgifter från registret till stöd för sitt kreditbeslut.

Vilka är fördelarna med registret?

Registret gynnar både konsumenter, kreditgivare och samhället som helhet. Dess syfte är att:

  • stävja hushållens överskuldsättning
  • förbättra kreditgivarnas förmåga att bedöma kreditsökandenas kreditvärdighet
  • hjälpa privatpersoner att hantera sin egen ekonomi
  • erbjuda tillförlitlig information om kreditmarknaderna
  • underlätta uppföljning och övervakning av kreditmarknaderna.

 

Fördelar för dig som konsument

Kreditupplysningsregistrets e-tjänst ger en aktuell helhetsbild av alla krediter som beviljats dig och kostnaderna för dem. I registret kan du också avgiftsfritt anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv till exempel när dina personuppgifter har hamnat i fel händer. Förbudet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare och kan när som helst uppdateras eller upphävas.

Du kan logga in i e-tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

 

Fördelar för kreditgivare och samhället

Från registret får kreditgivaren aktuell och tillförlitlig information om kreditsökandens krediter och inkomster. När kreditgivaren har uppgifter om andra samtidiga krediter i förhållande till sökandens faktiska betalningsförmåga, kan överskuldsättning effektivare förhindras.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen inför man uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter till registret. I den andra fasen, den 1 december 2025, börjar kreditgivarna anmäla krediter som beviljats andra privatpersoner än konsumenter. Sådana krediter är krediter som beviljats privatpersoner för bedrivande av näringsverksamhet.

Mer information om det positiva kreditupplysningsregistret finns på Skatteförvaltningens webbplats.