Tjänster i Aktia

Nättjänster

På nätet sköter du dina ärenden när det passar dig bäst. Du kan boka tid för nätnöte och diskutera bl.a. sparande. Du kan betala räkningar, sköta om placeringar i nätbanken, kontrollera saldot snabbt i mobilnätbanken och köpa försäkringar och fylla i låneansökan på vår webbplats.

Med dina bankkoder kan du logga in i t.ex. Skatteverkets eller FPA:s nättjänster samt göra nätbetalningar i de nätbutiker som har Aktias nätbetalningsknapp.

Kundservice

Med endast ett telefonsamtal kan du få många bank- och försäkringsärenden omskötta.

Det är rusning i vår kundservice främst måndag och tisdag förmiddagar samt i medlet och i slutet av månaden.

För att garantera din trygghet och banksekretess ber vi dig alltid identifiera dig med dina nätbankskoder när du sköter dina bankärenden.

Kundservice (vard. 8-20)
010 247 010

Företagskundservice (vard. 8-18)
010 247 6700

Försäkringsservice (vard. 8-18)
010 247 7090

Kontor

Om det är mest naturligt för dig att träffas personligen, kom på besök till närmaste kontor.

På de kontorspecifika sidorna ser du vilka tjänster kontoret erbjuder samt kontorets öppettider och om kontoret har en kunddator som du kan använda för att logga in i nätbanken.