Bostadsköp och bolån steg för steg

Att köpa bostad kan verka krångligt. Läs hur bostadsköpet framskrider i praktiken och vad du borde veta på förhand om att köpa bostad och om bolån.
 

Att köpa bostad kan verka krångligt. Läs hur bostadsköpet framskrider i praktiken och vad du borde veta på förhand om att köpa bostad och om bolån.

1. Köpa bostad – vad behöver jag veta på förhand?

Att köpa en bostad – framför allt att köpa sin första bostad – är ett av de största köpbesluten i livet. När bostadsköp börjar bli aktuellt lönar det sig att beakta åtminstone detta:
 

Budget och bolånets belopp

Det hur stort lån du kan få beror på dina inkomster, utgifter och besparingar. Utöver dina nettoinkomster beaktas också boendekostnaderna, såsom bolagsvederlag, el- och vattenräkning samt alla andra månatliga utgifter, såsom kostnader för försäkringar, hobbyer och kläder. Ofta har man som tumregel att de månatliga låneskötselkostnaderna får vara högst 45 procent av dina nettoinkomster. Med låneräknaren kan du testa hur olika räntor och lånebelopp inverkar lånebetalningens belopp.
 

Bolånets ränta och marginal

Du kan välja antingen en ränta som är bunden till euribor eller en fast ränta för ditt bolån. Du kan också dela upp bolånet i flera lån så att en del av lånebeloppet binds till fast ränta och en del till rörlig ränta. Räntetak är ett behändigt sätt att gardera sig mot räntehöjningar.

Läs mera om olika räntealternativ.
 

Låneskydd och räntetak

Om du uppskattar trygghet och förutsebarhet kan du trygga amorteringen av ditt lån också i överraskande situationer. För familjer rekommenderar vi livförsäkring, så att familjen klarar av att betala tillbaka lånet om livet skulle få en tråkig vändning.

Ta ett räntetak för ditt bolån om du vill att låneskötselkostnaderna inte stiger över en överenskommen gräns. Du får ändå nyttan av sjunkande räntor. Låneskydd tryggar för sin del återbetalningen av ditt lån i överraskande situationer – om du till exempel blir sjukskriven eller arbetslös.

Läs mera om låneskydd och räntetak.

2. Hur ansöker man om bolån?

Det lönar sig att kontakta banken genast när det börjar bli aktuellt att hitta en ny bostad. Ibland är konkurrensen om populära bostäder hård och du kan bli tvungen att ta snabba beslut. När du har ett låneförslag från banken i bakfickan kan du ge ett bud på drömbostaden genast när du hittar den.

Bolåneräknaren och Drömfångaren är bra verktyg för att kartlägga ditt lånebehov. Med dem kan du redan innan du ansöker om bolån testa hur stort lån du kunde få med dina inkomster och till exempel hur stor månadsbetalningen skulle vara.

När du vet ungefär hur stort lån du behöver kan du be att få ett lånelöfte här. Du får genast ett skriftligt bolånelöfte och ge bud på dina drömmars hem. Vi ringer och kommer överens om den egentliga låneförhandlingen med dig.

3. Låneförhandlingar på banken – vad händer då?

I de personliga låneförhandlingarna går du och banken igenom det praktiska, såsom bolånets villkor, lånets amorteringssätt, räntan och marginalen.

Ta med ett intyg över dina inkomster när du kommer till banken. Du kan förbereda dig för förhandlingarna genom att räkna ut dina utgifter, som till exempel boendekostnader, kostnader för mat och försäkringar samt andra regelbundna utgifter. Det är nyttigt för dig att kartlägga dina utgifter, och det hjälper oss att ta fram ett lån som passar just din situation. Kom också ihåg att kontrollera hur mycket besparingar du har som kan användas för bostadsköpet.

Under diskussionen gör vi upp en ekonomiplan för dig. Den hjälper dig att få en helhetsbild av din ekonomi. Förutom bolånet beaktas också till exempel låneskyddet och behovet att spara. Om ditt nya hem är i behov av en större eller mindre renovering kan du samtidigt ansöka om till exempel renoveringslån eller brukslån enligt ditt behov.

Skicka din bolåneansökan här – vi ringer och kommer överens om personliga låneförhandlingar med dig.

4. Att köpa bostad – hur lägger man bud?

När du har bestämt dig för att ge bud på en bostad ska du kontakta mäklaren (eller säljaren om personen säljer bostaden utan mäklare) och berätta att du vill ge ett köpanbud. Mäklaren ger dig en anbudsblankett att fylla i och hjälper dig vid behov.

Du kan också skriva anbudet själv, men var då noga med att bland annat betalningsvillkoren, när bostaden blir ledig och hur äganderätten överförs finns med. Det lönar sig också att sätta ut en tydlig giltighetstid för anbudet.

Ett köpanbud är alltid bindande, och som säkerhet betalar man ofta handpenning. Om säljaren eller köparen efter att ha godkänt köpanbudet vägrar genomföra affären, blir den part som vägrat skyldig att betala avtalsvite och köparen kan mista den betalda handpenningen.

När du har fyllt i och undertecknat köpanbudet, ger mäklaren det till säljaren. Säljaren godkänner eller avslår ditt anbud eller ger en motoffert. Då börjar en ny runda, tills man når ett resultat som båda parterna är nöjda med.

5. När anbudet har godkänts – köpslut och andra formaliteter

När parterna godkänt köpanbudet är följande steg själva köpslutet. Köpslutet ordnas i allmänhet i köparens bank, där säljaren, köparen och den eventuella fastighetsmäklaren är närvarande.

Vid köpslutet går man igenom köpebrevet, undertecknar det, betalar bostadens köpesumma och överför aktierna i bostadsaktiebolaget till den nya ägaren.

När köpslutet är avklarat och köpesumman betald registreras de köpta aktierna. Det sköter disponenten. En fastighet (t.ex. ett egnahemshus) registreras i lagfarts- och inteckningsregistret.

6. Efter affären – vad borde en bostadsägare veta?

Grattis till köpet av en ny bostad!

Kom ihåg att teckna hemförsäkring eller överföra den gamla hemförsäkringen till den nya adressen. Det lönar sig att teckna hemförsäkringen redan innan du flyttar så att bostaden är försäkrat hela tiden. Det är bra att ha en hemförsäkring till exempel med tanke på brand, stöld eller vattenskada.

Ofta tänker man att de lönar sig att betala tillbaka lånet snabbt och börja spara först när hela bolånet är betalt. Men det är faktiskt vettigt att börja spara redan under den tid du amorterar på bolånet. Se hur stor skillnaden kan bli under en lånetid på 25 år.