Studielån

Studielån är ett förnuftigt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Då penningaffärerna är i skick flyter studierna och du blir färdig i tid. När det sedan blir dags att betala tillbaka lånet, har du redan jobbat något år.
 

Ansök om studielån

Om du ansöker om studielån för första gången, fyll i studielånsansökan här. Vår kundservice kontaktar dig och ber dig identifiera dig med dina Aktia nätbankskoder, vartefter vi går igenom studielånets centrala villkor. Om du vill kan du underteckna studielånets skuldebrev i nätbanken.  Om du vill göra ett tilläggslyft, räcker det med att du skickar oss ett meddelande via nätbanken.

Om du är minderårig eller inte ännu har Aktias nätbankskoder undertecknar du studielånets skuldebrev på kontoret.
 

Studielånets statsgaranti

Studielånet har statsgaranti som beviljas av FPA, så du behöver inga andra säkerheter eller borgensmän. Du kan ansöka om studielån i banken efter att du har fått beslutet om statsgaranti för studielånet.
 

Studienlånets ränta

Som referensränta kan du välja antingen Aktia Prime eller 12 månaders euribor. Till räntan läggs en marginal.

Under studietiden kapitaliseras räntan, d.v.s. räntan läggs till lånekapitalet. Du kan naturligtvis även amortera på lånet med beloppet för de kapitaliserade räntorna. När studiestödet upphör fortsätter kapitaliseringen ännu under följande termin. Först efter det betalar du ränta enligt skuldebrevet.

Beroende på var du studerar lyfts lånet två eller fyra gånger om året. De som studerar utomlands kan lyfta hela lånet på en gång.
 

Amortering av studielån

Amorteringen börjar ungefär 1,5 år efter att du utexaminerats. Du kan göra upp en individuell återbetalningsplan på ditt eget Aktiakontor. Vanligtvis är återbetalningstiden 2 gånger studietiden. Betalningsplanen för ditt lån kan ändras också senare, om din livssituation ändras. Du kan avtala om en amorteringsfri period eller anpassa betalningsraten till din livssituation. Du kan komma överens om förändringar på ditt eget kontor.
 

Studielånsavdrag

Studielånstagare som har avlagt högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom utsatt tid kan beviljas rätt till studielånsavdrag i beskattningen. Rätt till avdrag har bara de studerande som inlett studierna efter 1.8.2005.

Högskolestuderande som inlett sina studier efter den 1.8.2014 kan vara berättigade till studielånskompensation. Studielånskompensation är en ny studiestödsförmån för nya högskolestuderande. Studielånskompensationen innebär en extra amortering av studielånet som FPA betalar en högskolestuderande som avlägger examen inom utsatt tid och som för sina högskolestudier har lyft över 2 500 euro i studielån.

 

Bekanta dig med villkoren för studielån med statsborgen.

Mera informtion om studiestödet och studielånsavdraget hittar du adressen www.fpa.fi