Studielån

Studielån är ett förnuftigt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Då penningaffärerna är i skick flyter studierna och du blir färdig i tid. Under studietiden behöver du inte avkorta lånet eller betala räntor.

Ansök om studielån

Du kan ansöka om studielån på nätet.

  • Om du är Aktias kund och har nätbankskoder och ett brukskonto, kan du fylla i ansökan på nätet genast då du fått borgensbeslutet från FPA.  Kredithandlingarna skickas till din nätbank för godkännande. Studielånet lyfts enligt FPA:s uttagsplan. 
  • Om du är Aktias kund men inte har nätbankskoder, boka en tid till kontoret här >>
  • Om du har studielån i Aktia från tidigare, kan du fylla i studielånsansökan via nätet då du fått borgensbeslut från FPA. 
  • Om du ännu inte är kund vid Aktia men vill bli det, boka tid till valfritt kontor här. Vi öppnar de tjänster som behövs och ansöker om studielånet i kontoret.
  • Om du är minderårig, undertecknar du studielånets skuldebrev i kontoret. 

Studielånets statsgaranti

Studielånet har statsgaranti som beviljas av FPA, så du behöver inga andra säkerheter eller borgensmän. Du kan ansöka om studielån via nätbanken eller i kontoret efter att du har fått beslutet om statsgaranti för studielånet.

Studienlånets ränta

Studielånets referensränta är 12 månaders euribor. Till räntan läggs marginalen 0,5%. Studielånets expeditionsavgift är 34 euro.

Under studietiden kapitaliseras räntan, d.v.s. räntan läggs till lånekapitalet. Du kan naturligtvis även amortera på lånet med beloppet för de kapitaliserade räntorna. När studiestödet upphör fortsätter kapitaliseringen ännu under följande termin. Först efter det betalar du ränta enligt skuldebrevet.

Lånet lyfts enligt FPA:s uttagsplan.

Amortering av studielån

Amorteringen börjar ungefär 1,5 år efter att du utexaminerats. Du kan göra upp en individuell återbetalningsplan genom att kontakta oss via nätbankens meddelandefunktion. Vanligtvis är återbetalningstiden två gånger studietiden. Betalningsplanen för ditt lån kan ändras också senare, om din livssituation ändras. Du kan avtala om en amorteringsfri period eller anpassa betalningsraten till din livssituation. Du kan avtala ändringar genom att kontakta oss via nätbankens meddelande funktion.

Studielånsavdrag

Studielånstagare som har avlagt högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom utsatt tid kan beviljas rätt till studielånsavdrag i beskattningen. Rätt till avdrag har bara de studerande som inlett studierna efter 1.8.2005.

Högskolestuderande som inlett sina studier efter 1.8.2014 kan vara berättigade till studielånskompensation. Studielånskompensation är en ny studiestödsförmån för nya högskolestuderande. Studielånskompensationen innebär en extra amortering av studielånet som FPA betalar en högskolestuderande som avlägger examen inom utsatt tid och som för sina högskolestudier har lyft över 2 500 euro i studielån.

Bekanta dig med villkoren för studielån med statsborgen.

Mera informtion om studiestödet och studielånsavdraget hittar du adressen www.fpa.fi