Studielån

Studielån är ett förnuftigt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Under studietiden behöver du inte avkorta lånet eller betala räntor.


Studielånet i ett nötskal

 • Studielånet har statsgaranti som beviljas av FPA, så du behöver inga andra säkerheter.
 • Du kan ansöka om studielån från banken när du har beviljats statsgaranti för studielån.
 • Beloppet för studielånet är samma som beloppet för statsgaranti.
 • Studielånets referensränta är euribor 12 månader.
 • Studielånets expeditionsavgifter hittar du från prislistan.
 • Under studietiden kapitaliseras räntorna dvs. räntan läggs till lånekapitalet. Detta sker automatisk två gånger om året (15.6 och 15.12) under studietiden. När studierna tar slut fortsätter kapitaliseringen ännu under följande termin.
 • Återbetalningen av studielånet börjar automatiskt ungefär 1,5 år efter att studierna avslutats.


Ansök om studielån

Du kan ansöka om studielån i din nätbank. Ansökan finns under fliken Lån. Med samma ansökan kan du ansöka om nytt studielån eller om tillägg på nuvarande studielån.
 • Om du är Aktias kund och har nätbankskoder och ett brukskonto, kan du fylla i ansökan på nätet genast då du fått beslut om statsgaranti från FPA.
 • Om du är minderårig, boka tid för att underteckna du studielånets skuldebrev i kontoret.
 • Om du är Aktias kund, men inte har Aktias nätbankskoder boka en tid till kontoret.
 • Om du ännu inte är kund vid Aktia, men vill bli det, boka tid till valfritt kontor. Vi öppnar de tjänster som behövs och ansöker om studielånet i kontoret.