Återbetalning av studielån

Återbetalningen av studielånet börjar ungefär 1,5 år efter att studierna avslutats. Återbetalningsraten bestäms då på basis av lånets kapital och under hur många år studielånet lyfts. Vanligtvis är återbetalningstiden två gånger studietiden. Du kan ansöka om en ändring, antingen om en amorteringsfri period eller anpassa betalningsraten till din livssituation, efter att den automatiska betalningsplanen har kommit genom att fylla i en ändringsbegäran i nätbanken. Betalningsplanen för ditt lån kan också ändras senare, om din livssituation ändras. 
 

Studielånsavdrag och studielånskompensation

Studielånstagare som har avlagt högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom utsatt tid kan beviljas rätt till studielånsavdrag i beskattningen. Rätt till avdrag har bara de studerande som inlett studierna efter 1.8.2005.

Högskolestuderande som inlett sina studier efter 1.8.2014 kan vara berättigade till studielånskompensation. Studielånskompensation är en ny studiestödsförmån för nya högskolestuderande. Studielånskompensationen innebär en extra amortering av studielånet som FPA betalar en högskolestuderande som avlägger examen inom utsatt tid och som för sina högskolestudier har lyft över 2 500 euro i studielån.
 
Mera information om studielånsavdraget och studielånskompensationen hittar du adressen fpa.fi/studerande