Aktia Premium Banking

Som Premium Banking-kund i Aktia får du förstklassig service, skräddarsydda ekonomiska lösningar och utvecklingsidéer av din egna Premiumbankir.

Smidigt
Som Premium Banking-kund i Aktia får du en egen Premiumbankir som är lätt att nå och som hjälper dig uppnå dina egna målsättningar i såväl goda som utmanande tider. Med det högklassiga Aktia Platinum-kortet, kortets tilläggstjänster och våra smidiga digitala tjänster sköter du och din familj era dagliga bankärenden tryggt och enkelt.

Planmässigt
Vare sig det är fråga om att spara och placera eller lån och finansiering är planmässighet nyckeln till framgång. Tillsammans gör vi upp en ekonomiplan för dig som beaktar dina framtida behov och olika livsskeden. I vår generationsöverskridande ekonomiska rådgivning beaktar vi även familjejuridiska aspekter.

Visionärt
Finlands största institutionella investerare litar på vår vision och marknadssyn. Dessa har anlitat Aktia för att sköta en placeringsförmögenhet på över fyra miljarder euro. Den här visionen vill vi även erbjuda dig.

Aktia Premium Banking-tjänsten är avsedd för kunder med placeringar eller besparingar samt vilja och förmåga att utveckla sin ekonomiska situation både långsiktigt och planenligt.

 
 

Vi erbjuder dig till ett fast månadspris på 10 euro

 • En namngiven sakkunnig Premiumbankir som du kan vända dig till i alla bankärenden och som regelbundet kontaktar dig
 • Konton samt nät- och mobilbanken
 • Aktia Platinum-kortet (normalpris 15 €)
 • Ett extra betalkort (Aktia Debit eller Aktia Digital Gold Credit)
 • Premium och Private Banking-kundservice per telefon
 • Premium Vakttjänsten håller dig uppdaterad om väsentliga förändringar i dina placeringar
 • Förstklassiga kund- och aktualitetstillfällen

Vill du bli Aktia Premium Banking-kund?

Lämna en kontaktbegäran

Egen Premiumbankir

Din Premiumbankir kontaktar dig minst en gång i året. Vår målsättning är att inför varje möte hitta minst tre utvecklingsbara delområden i din, din familjs eller ditt företags ekonomiska situation. Våra Premiumbankirer är specialiserade på ekonomisk rådgivning samt förvaltning och utveckling av förmögenhet.

Förstklassiga lösningar inom kapitalförvaltning, fonder och sparförsäkringar

Utan teckningsprovision när du sparar regelbundet i Aktia Sparförsäkring eller i fonder förvaltade av Aktia Fondbolag.

Flexibla finansieringslösningar

 • Bolån
 • Lån för placeringsbostad
 • Omvänt bolån
 • Placeringslån med värdepapper som säkerhet
 • Brukslån
 • Platinum-kortlimit

Ett omfattande nätverk av samarbetsjurister

Vårt nätverk av samarbetsjurister hjälper dig i alla familjejuridiska frågor.

 • Testamenten
 • Bouppteckningar
 • Arvskifte
 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev

LoungeKey

Tillgång till 700 lounger på flygplatser runtom i världen.

Försäkringsförmåner

 • Fortlöpande reseförsäkring i samband med Mastercard Platinum
 • 16 % rabatt på livförsäkring och försäkring mot arbetsoförmåga
 • 20 % rabatt på livförsäkring med parförmån
 • 10 % rabatt på Aktia Fastighetsförmedlings förmedlingsprovision (värde max. 500 €)


Premium Banking broschyr

Premium Banking villkor