Aktia Profiltjänst

Aktia Profiltjänst kombinerar aktiv fondbaserad portföljförvaltning, diversifiering av förmögenhet och försäkringssparande i ett paket.

 

Fr.o.m. 1.10.2019 slutar vi att sälja nya Aktia Profiltjänst-portföljer. Portföljerna kan fortfarande användas då de är anknutna till ikraftvarande avtal och andra tjänster samt avtal och i sådana fall uppdateras dess allokering och innehåll även i framtiden.    

Profiltjänsten placerar i en placeringskorg som i sin tur placerar i fonder vars placeringsobjekt är aktier, ränteinstrument och alternativa placeringar. Placeringsobjektens viktfördelning i portföljen varierar. Våra portföljförvaltare ansvarar för valet av fonder. Välj den av våra fem portföljalternativ som passar dig. Portföljerna som kan väljas avviker från varandra till sin risk- och avkastningsprofil. Placeringsstrategin för de enskilda portföljerna meddelas enligt målsatt långsiktig volatilitet. Portföljens värdeförändring, dvs. volatilitet, är lägst i portfölj 1 och högst i portfölj 5. Allt du behöver göra är att välja den portfölj som bäst lämpar sig för dina behov. Vi hjälper dig gärna med valet på våra kontor.

I Profiltjänsten drar du även nytta av fördelarna med försäkringssparande.

 

 

 

Läs mera om våra portföljalternativ här

Välj profilportföljerna du vill jämföra

Genom att välja portföljer i grafen ovan kan du jämföra avkastingsutvecklingen

 

Kontakta mig, jag vill ha mer information om olika sparalternativ

För försäkringens placeringsobjekt uppbärs normala förvaltnings- och förvarsprovisioner. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.