Fondspara

Fondsparande passar alla och för alla ändamål. Att spara i fonder är för många idag lika vanligt som vanligt kontosparande. Som fondsparare kan du dock få bättre avkastning.
 

Fördelar med fondsparande

  • Lätt och bekvämt. Våra sakkunniga portföljförvaltare sköter dina medel professionellt och aktivt
  • Spridning. I en fond får dina medel en bred allokering och riskspridning
  • Inte tidsbundet. Du kan enkelt sälja dina fonder när som helst
     

Varför lönar det sig att placera regelbundet i fonder

Genom att spara regelbundet jämnar du ut marknadens kurssvängningar. Då kurserna sjunker tecknar du fondandelar billigare och får flera fondandelar med din sparsumma. Då kurserna svänger uppåt ökar värdet på dina fondandelar. Du kommer väl ihåg att den historiska värdeutvecklingen inte är någon garanti för framtida utveckling. Placeraren kan förlora hela det insatta kapitalet.
 

Hur välja rätt placeringsfond?

Fondsparande utgår alltid från ditt personliga utgångsläge. Då du väljer vilken fond du vill spara i är det viktigt att din förmåga att tåla risk är rätt beaktad. Placeringsfondernas risk bedöms med en riskskala 1-7 där 1 betyder låg risk och 7 är den högsta riskklassen. Riskklassen baserar sig oftast på beräkningar om hur fondandelens värde har fluktuerat under de senaste fem åren. En placeringsfond med hög risk har också en högre förväntat avkastning. Spartiden har därför en betydande roll vid val av placeringsobjekt. Om du har för avsikt att spara långsiktigt lönar det sig oftast att välja en fond där avkastningsförväntningen är högre. Läs mera om räntefonder, blandfonder och aktiefonder.

Tillsammans hittar vi den bästa möjliga framtiden för dig. Du kan tacka dig själva senare.

Förvaltningsfondernas broschyr
Broschyr för regelbundet fondsparande
Allmänna villkor för regelbundet fondsparande