Blandfonder

Blandfonderna placerar som namnet säger i både räntor och aktier. Det finns stora skillnader i blandfondernas risker och deras förväntade avkastning. I allmänhet är det så att ju större aktievikten i blandfonden är, desto högre är fondens risk, men samtidigt är också den förväntade avkastningen högre. Räntedelen balanserar aktierisken och sänker fondens totalrisk. Därmed lämpar sig blandfonder väl både som medellångsiktiga och långsiktiga placeringar. 
 
Blandfonder är en enkel lösning för placerare som vill placera såväl i räntor som i aktier. På så sätt kan placeraren dra nytta av den diversifiering som blandfonden erbjuder genom att inom gränserna för sina stadgar vikta sina placeringar i sådana placeringsobjekt som är gynnsamma i den rådande marknadssituationen.
 
Den historiska förväntade avkastningen för blandfonder är på lång sikt ca 3–6 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Blandfonderna hör i allmänhet till riskklasserna 3-4.
 
Läs mera om våra fonder.