Spara för barnet

Föräldrar, far- och morföräldrar och faddrar kan spara för barnets fritidssysselsättning, körkort eller första bostad.

Till exempel en fadder eller far- och morförälder kan spara regelbundet för barnet genom att öppna ett konto för barnet eller ingå ett avtal om regelbundet fondssparande. Då ska gåvogivaren komma ihåg att låta föräldrarna fylla i blanketten för kundkontroll och återsända den till banken.

Att känna kunden, minderårig privatkund blankett
 

Öppna konto för barn

Det är bra att öppna en spardeposition för barnet. Kontot öppnas i barnet namn, och gåvogivaren ska ge banken grunduppgifter om barnet. Kontot har varken minimiinsättningskrav eller uttagsgräns.

Fram till att barnet blir myndigt beslutar vårdnadshavarna tillsammans om barnets kontomedel enligt barnets intresse.
 

Fondspara för barn

Ju längre spartiden är, desto lönsammare är det att spara i fonder. Genom att spara regelbundet i fonder får man nytta av kursfluktuationerna på marknaden. Fondsparavtalet och de enskilda fondteckningarna görs alltid i barnets namn. Fram till att barnet blir myndigt beslutar vårdnadshavarna tillsammans om barnets fondmedel enligt barnets intresse. Man kan också fondspara via en sparförsäkring. Då kan man till exempel göra ändringar i sin placeringsplan utan skattepåföljder.

Lämna en kontaktbegäran om du vill spara för ett barn så berättar vi mera.

Lämna kontaktbegäran