Hyresgarantikonto

Hyresvärden vill ofta ha en hyresgaranti, dvs. en garantihyra, för den händelse att hyresgästen orsakar skador i bostaden eller inte betalar sin hyra.

Hyresgarantin är oftast en summa som motsvarar 1–3 månaders hyra. För hyresgarantin öppnas ett bankkonto, och du sätter in den överenskomna hyresgarantisumman.

Samtidigt kommer du överens med banken om att du inte ska använda kontot under den tid hyresavtalet gäller, utan att det pantsätts till förmån för hyresvärden. En skriftlig pantsättningsförbindelse görs upp och överlämnas till hyresvärden. Hyresvärden kan använda hyresgarantin för att täcka obetalda hyror eller reparera skador som du har orsakat i bostaden.

När ditt hyresavtal upphör undertecknar hyresvärden pantsättningsförbindelsen och pantsättningsförbindelsen återlämnas till banken, du får tillbaka hyresgarantisumman med ränta om du har skött dina förpliktelser oklanderligt.

Hyresgarantikontot omfattas av det lagstadgade insättningsgarantin.

Lämna en kontaktbegäran