Aktia Sparförsäkring - lönsamt och flexibelt försäkringssparande

Sparförsäkringen är ett flexibelt och skattemässigt fördelaktigt sätt att spara på lång sikt.

Du kan välja att placera en större summa eller en mindre (minsta möjliga placering är 40 euro/gång). När du placerar pengar i en försäkring kan du välja till vilka fonder besparingen knyts. Aktia har ett brett sortiment av olika placeringsfonder. I en fondanknuten försäkring är avkastningen beroende av utvecklingen i de fonder du valt. 
 

Kort om Sparförsäkring

  • Spara enligt egna önskemål
  • Välj bland Aktias och våra samarbetspartners stora fondurval
  • Flytta besparingen mellan fonder utan kostnader
  • Lyft besparing utan skatt så länge du bara lyfter insatt kapital
  • Spara till dig själv eller ge en gåva till nära anhöriga

Ett sparande, många möjligheter

Du kan placera dina sparpengar i räntefonder, blandfonder eller aktiefonder beroende på hur villig du är att ta risker och hurdan din placeringshorisont är. Du kan byta fonder kostnadsfritt. Om du gör ett fondbyte betalar du ingen skatt. Behöver du ta ut pengar under spartiden kan du göra det utan att betala skatt så länge du lyfter från ditt kapital.

Produktbroschyr 

Aktia Sparförsäkring broschyr
Aktia Sparförsäkring produktfakta och villkor
Aktia Sparförsäkring Basfakta för investerare

Fondurval

Se fonder som kan anknytas till Aktia Sparförsäkring.
Aktia Förvaltningsportföljerna kan inte kopplas till en Aktia Sparförsäkring.

Avec Spar- och placeringsförsäkring

Avec Spar- och placeringsförsäkring är en sparalösning som finns i vår försäkringsstock men som vi inte längre säljer aktivt.

Avec Sparförsäkrings fondurval
Aktia Förvaltningsportföljerna kan inte kopplas till en Avec Sparförsäkring.

Vill du veta mer om olika placeringsalternativ?

Lämna en kontaktbegäran, så ringer vi dig.

Fyll i kontaktbegäran

 

För försäkringens placeringsobjekt uppbärs normala förvaltnings- och förvaringsprovisioner.  Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling.  Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.