Aktia Sparförsäkring ger avkastning och skydd

Aktia Sparförsäkring är en enkel och flexibel samt skattemässigt effektiv lösning till långsiktigt sparande

I Aktia Sparförsäkring kan du placera ett belopp enligt dina egna mål, antingen som en engångsplacering eller genom att spara regelbundet. Du har möjlighet att själv välja från vårt omfattande placeringsfondurval till vilka fonder dina besparingar anknyts. Aktia Sparförsäkringens avkastning är bunden till utvecklingen av de placeringsobjekt du valt.

Läs mer om vår prisbelönade kapitalförvaltning >>
Läs mer om våra principer för ansvarsfullhet här >>

 

Kort om Sparförsäkring

  • Spara enligt egna önskemål
  • Välj bland Aktias och våra samarbetspartners stora fondurval
  • Flytta besparingen mellan fonder utan kostnader
  • Spara för dig själv, ditt barn eller barnbarn

Ett sparande, många möjligheter

Du kan placera dina besparingar i färdiga förvaltningsportföljer med full service, varmed du inte själv behöver delta i att fatta placeringsbeslut. Om du så önskar kan du också bygga upp en allokering som baserar sig på ränte-, bland- eller aktiefonder tillsammans med våra specialister, beroende på hur stora risker du är redo att ta och hurdan din placeringshorisont är. Att byta fonder är avgiftsfritt och du betalar inte kapitalinkomstskatt i samband med bytet. Du kan flexibelt lyfta pengar från din försäkring under spartiden.

Planenligt förberedande inför framtiden

Sparförsäkringen är ett bra sätt att spara även för ditt barn, barnbarn eller t.ex. gudbarn. När tidsperspektivet är långt, flexibelt och skattemässigt effektivt, lever försäkringsavtalet med när situationerna ändras. Du kan kanalisera besparingar till ett och samma avtal från flera personer eller t.ex. från barnbidrag och samma avtal kan omfatta även flera sparplaner för olika användningsändamål, t.ex. för körkort, en första bostad eller en hobby.

Med hjälp av Aktia Sparförsäkring kan du också själv planera hur du vill att ditt arv fördelas genom att namnge framtida förmånstagare*. Förmånstagarna får medlen snabbt till sitt förfogande efter döden.

* När förmånstagarförordnandet görs upp bör man beakta bröstarvingarnas rätt till laglott och en likvärdig behandling av arvingarna.

Läs mera

Fondurval

Se fonder som kan anknytas till Aktia Sparförsäkring.

Vill du veta mer om olika placeringsalternativ?

Lämna en kontaktbegäran, så ringer vi dig.

Fyll i kontaktbegäran