Aktia Sparförsäkring - lönsamt och flexibelt försäkringssparande

Sparförsäkringen är ett flexibelt och skattemässigt fördelaktigt sätt att spara på lång sikt.

Du kan välja att placera en större summa eller en mindre (minsta möjliga placering är 40 euro/gång). När du placerar pengar i en försäkring kan du välja till vilka fonder besparingen knyts. Aktia har ett brett sortiment av olika placeringsfonder. I en fondanknuten försäkring är avkastningen beroende av utvecklingen i de fonder du valt. 
 

Kort om Sparförsäkring

  • Spara enligt egna önskemål
  • Välj bland Aktias och våra samarbetspartners stora fondurval
  • Flytta besparingen mellan fonder utan kostnader
  • Lyft besparing utan skatt så länge du bara lyfter insatt kapital
  • Spara till dig själv eller ge en gåva till nära anhöriga

Ett sparande, många möjligheter

Du kan placera dina sparpengar i räntefonder, blandfonder eller aktiefonder beroende på hur villig du är att ta risker och hurdan din placeringshorisont är. Du kan byta fonder kostnadsfritt. Om du gör ett fondbyte betalar du ingen skatt. Behöver du ta ut pengar under spartiden kan du göra det utan att betala skatt så länge du lyfter från ditt kapital.

Beskattning

Då förmånstagaren är nära anhörig till försäkringstagaren, är försäkringens avkastning skattepliktig kapitalinkomst. Därutöver är det placerade beloppet (kapital) föremål för gåvoskatt enligt i kraftvarande gåvoskattetabell. Nära anhörig kan utan gåvoskatt motta sammanlagda gåvor på högst 4 999 euro under en period på tre år av samma givare.

En lagförändring gällande arvs- och gåvobeskattningen träder i kraft 1.1.2017. Fridelen till nära anhöriga på 35 000 euros avskaffas från ersättningar som utbetalas till följd av dödsfall. Lagen innehåller en övergångsperiod på ett år, vilket betyder att änka får utan arvsskatt hälften av sin ersättning skattefritt och övriga nära anhöriga 35 000 euro skattefritt ifall dödsfallet sker under 2017. Fr.o.m. 2018 kommer alla livförsäkringsersättningar till nära anhöriga i sin helhet att arvsbeskattas.

Produktbroschyr 

Aktia Sparförsäkring broschyr
Aktia Sparförsäkring produktfakta och villkor

Fondurval

Se fonder som kan anknytas till Aktia Sparförsäkring.

Avec Spar- och placeringsförsäkring

Avec Spar- och placeringsförsäkring är en sparalösning som finns i vår försäkringsstock men som vi inte längre säljer aktivt.

Avec Sparförsäkrings fondurval
 

Vill du veta mer om olika placeringsalternativ?

Besök närmaste Aktiakontor, vi hjälper dig med alla placeringsärenden.

Fyll i kontaktbegäran, så kontaktar vi dig

 

För försäkringens placeringsobjekt uppbärs normala förvaltnings- och förvaringsprovisioner.  Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling.  Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.