Aktia Sparförsäkring - lönsamt och flexibelt försäkringssparande

Sparförsäkringen är ett flexibelt och skattemässigt fördelaktigt sätt att spara på lång sikt.

Du kan välja att placera en större summa eller en mindre (minsta möjliga placering är 40 euro/gång). När du placerar pengar i en försäkring kan du välja till vilka fonder besparingen knyts. Aktia har ett brett sortiment av olika placeringsfonder. I en fondanknuten försäkring är avkastningen beroende av utvecklingen i de fonder du valt. 
 

Kort om Sparförsäkring

  • Spara enligt egna önskemål
  • Välj bland Aktias och våra samarbetspartners stora fondurval
  • Flytta besparingen mellan fonder utan kostnader
  • Lyft besparing utan skatt så länge du bara lyfter insatt kapital
  • Spara till dig själv eller ge en gåva till nära anhöriga
  • Upp till 35 000 euro skattefritt per nära anhörig vid dödsfall
  • Regeringen föreslår att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att den skattefria delen på  35 000 euro avskaffas i arvsbeskattningen fr.o.m. 1.1.2017 från alla ersättningar som betalas på grund av dödsfall. Om förslaget godkänns och om den försäkrade avlider  1.1.2017 eller senare är dödsfallssumman som betalas till nära anhörig, inklusive änka/änkling, i sin helhet arvsskattepliktig. Förslaget innehåller en höjning av makeavdraget i arvsbeskattningen från 60 000 euro till 90 000 euro.

Ett sparande, många möjligheter

Du kan placera dina sparpengar i räntefonder, blandfonder eller aktiefonder beroende på hur villig du är att ta risker och hurdan din placeringshorisont är. Du kan byta fonder kostnadsfritt. Om du gör ett fondbyte betalar du ingen skatt. Behöver du ta ut pengar under spartiden kan du göra det utan att betala skatt så länge du lyfter från ditt kapital.
 

Beskattning

Då förmånstagaren är nära anhörig till försäkringstagaren, är försäkringens avkastning skattepliktig kapitalinkomst. Därutöver är det placerade beloppet (kapital) föremål för gåvoskatt betalas enligt i kraftvarande gåvoskattetabell. Nära anhörig kan utan gåvoskatt motta sammanlagda gåvor på högst 3 999 euro under en period på tre år av samma givare.
 

Produktbroschyr 

Aktia Sparförsäkring broschyr
Aktia Sparförsäkring produktfakta och villkor
 

Fondurval

Se fonder som kan anknytas till Aktia Sparförsäkring.

Avec Spar- och placeringsförsäkring

Avec Spar- och placeringsförsäkring är en sparalösning som finns i vår försäkringsstock men som vi inte längre säljer aktivt.

Avec Sparförsäkrings fondurval

 

Vill du veta mer om olika placeringsalternativ?

Besök närmaste Aktiakontor, vi hjälper dig med alla placeringsärenden.

Fyll i kontaktbegäran, så kontaktar vi dig

 

För försäkringens placeringsobjekt uppbärs normala förvaltnings- och förvaringsprovisioner.  Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida utveckling.  Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastning på placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.