Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Flexibelt och långsiktigt placerande

Portfölj Balanserad passar för dig som vill ha ett enkelt och omfattande kapitaliseringsavtal med balanserad risk, inklusive en bred diversifiering av räntor och aktier i en enda produkt. Enligt marknadssynen kan man även utnyttja alternativa investeringar i portföljens placeringsbeslut.

Portfölj Balanserad placerar vanligtvis cirka 50 % i aktieplaceringar och 50 % i ränteplaceringar.

Fördelarna med Aktia Kapitaliseringsavtal i ett nötskal 

  • Tydlig: Fem portföljalternativ med klart definierade risknivåer. Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och placeringsstrategi. 
  • Flexibel: Det är lätt att göra tilläggsplaceringar och du kan säga upp avtalet när som helst. 
  • Smidig: Varken administrativt arbete eller avslutskalkyler behövs under kapitaliseringsavtalets giltighetstid och det behöver inte deklareras. 
  • Effektiv: Avkastningen i ett kapitaliseringsavtal är inte skattepliktig inkomst under avtalets giltighetstid utan avkastningen är skattepliktig kapitalinkomst när det lyfts medel. Byte av placeringsobjekt leder inte till skattepåföljder. 
  • Långsiktig: Placeringshorisonten kan fortsätta till nästa generation. Avtalet tar inte slut vid dödsfall utan fortsätter i dödsboets eller arvinges namn.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig noggrant med produktfakta och avtalsvillkor före ditt placeringsbeslut.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Grunduppgifter

PortföljförvaltareAktia Bank Abp
Grundad1.7.2020
Minimiplacering200 000,00 €
Avtalets placeringstid30 år
Placeringsavgift0 %
Uttagsavgift1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %
Avgift för administration och allokeringstjänst0,75 % (0,00 - 499 999,99 €)
0,60 % (500 000,00 - 999 999,99 €)
0,50 % (1 000 000,00 - 2 999 999,99 €)
0,35 % (3 000 000,00 € -)

Årlig adminstrationsavgift av besparing och avgift för allokeringstjänst debiteras från besparingen enligt tabellen. Administrationsavgiften och avgiften för allokering är specifiserade i produktfakta. För fonderna som ingår i portföljerna uppbärs förvaltnings- och förvarsprovisioner enligt fondernas prislista.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.