Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Flexibelt och långsiktigt placerande

Portfölj Avkastningsinriktad passar för dig som vill ha ett enkelt och omfattande kapitaliseringsavtal med en avkastningsinriktad risk, inklusive en bred diversifiering av aktier, räntor och alternativa investeringar i en enda produkt.

Portfölj Avkastningsinriktad placerar vanligtvis cirka 80 % i aktieplaceringar, 20 % i ränteplaceringar. 

Fördelarna med Aktia Kapitaliseringsavtal i ett nötskal 

  • Tydlig: Tre portföljalternativ med klart definierade risknivåer. Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och placeringsstrategi. 
  • Flexibel: Det är lätt att göra tilläggsplaceringar och du kan säga upp avtalet när som helst. 
  • Smidig: Varken administrativt arbete eller avslutskalkyler behövs under kapitaliseringsavtalets giltighetstid och det behöver inte deklareras. 
  • Effektiv: Avkastningen i ett kapitaliseringsavtal är inte skattepliktig inkomst under avtalets giltighetstid utan avkastningen är skattepliktig kapitalinkomst när det lyfts medel. Byte av placeringsobjekt leder inte till skattepåföljder. 
  • Långsiktig: Placeringshorisonten kan fortsätta till nästa generation. Avtalet tar inte slut vid dödsfall utan fortsätter i dödsboets eller arvinges namn.

Bekanta dig noggrant med produktfakta och avtalsvillkor före ditt placeringsbeslut.

Kursutveckling

Grunduppgifter

Portföljförvaltare Aktia Bank Abp
Grundad 1.7.2020
Minimiplacering 200 000,00 €
Avtalets placeringstid 20 år
Placeringsavgift 0 %
Uttagsavgift 1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %
Avgift för administration och allokeringstjänst 0,75 % (0,00 - 499 999,99 €)
0,60 % (500 000,00 - 999 999,99 €)
0,50 % (1 000 000,00 - 2 999 999,99 €)
0,35 % (3 000 000,00 € -)

Årlig adminstrationsavgift av besparing och avgift för allokeringstjänst debiteras från besparingen enligt tabellen. Uttagsavgiften är 1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %. Administrationsavgiften och avgiften för allokering är specifiserade i produktfakta. För fonderna som ingår i portföljerna uppbärs förvaltnings- och förvarsprovisioner enligt fondernas prislista.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

Lär mer om principerna för vårt ansvarsfulla investerande här.

Försäkringsavtalet beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.