Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Flexibelt och långsiktigt placerande

Portfölj Avkastningsinriktad passar för dig som vill ha ett enkelt och omfattande kapitaliseringsavtal med en avkastningsinriktad risk, inklusive en bred diversifiering av aktier och räntor i en enda produkt. Enligt marknadssynen kan man även utnyttja alternativa investeringar i portföljens placeringsbeslut.

Portfölj Avkastningsinriktad placerar vanligtvis cirka 80 % i aktieplaceringar och 20 % i ränteplaceringar. 

Fördelarna med Aktia Kapitaliseringsavtal i ett nötskal 

  • Tydlig: Fem portföljalternativ med klart definierade risknivåer. Du kan utan skattekonsekvenser byta portföljens risknivå och placeringsstrategi. 
  • Flexibel: Det är lätt att göra tilläggsplaceringar och du kan säga upp avtalet när som helst. 
  • Smidig: Varken administrativt arbete eller avslutskalkyler behövs under kapitaliseringsavtalets giltighetstid och det behöver inte deklareras. 
  • Effektiv: Avkastningen i ett kapitaliseringsavtal är inte skattepliktig inkomst under avtalets giltighetstid utan avkastningen är skattepliktig kapitalinkomst när det lyfts medel. Byte av placeringsobjekt leder inte till skattepåföljder. 
  • Långsiktig: Placeringshorisonten kan fortsätta till nästa generation. Avtalet tar inte slut vid dödsfall utan fortsätter i dödsboets eller arvinges namn.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig noggrant med produktfakta och avtalsvillkor före ditt placeringsbeslut.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Grunduppgifter

PortföljförvaltareAktia Bank Abp
Grundad1.7.2020
Minimiplacering200 000,00 €
Avtalets placeringstid30 år
Placeringsavgift0 %
Uttagsavgift1 % av uttagen försäkringsbesparing, efter 60 månader 0 %
Avgift för administration och allokeringstjänst0,75 % (0,00 - 499 999,99 €)
0,60 % (500 000,00 - 999 999,99 €)
0,50 % (1 000 000,00 - 2 999 999,99 €)
0,35 % (3 000 000,00 € -)

Årlig adminstrationsavgift av besparing och avgift för allokeringstjänst debiteras från besparingen enligt tabellen. Administrationsavgiften och avgiften för allokering är specifiserade i produktfakta. För fonderna som ingår i portföljerna uppbärs förvaltnings- och förvarsprovisioner enligt fondernas prislista.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.