Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Kundernas tjänster kan begränsas på grund av otillräckliga kundkännedomsuppgifter.

Vänligen kontrollera i nät- eller mobilbanken att du uppdaterat dina uppgifter.

Kundkännedom

Vilka identitetsbevis godkänner Aktia?

Aktia godkänner följande identitetshandlingar vid kontroll av identitet. Identitetshandlingen ska vara hel och i kraft.

Ett av finländsk myndighet utfärdat:

  • Pass
  • Identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland
  • Körkort beviljat efter 1.10.1990

Dokument beviljat av utländsk myndighet:

  • Pass som beviljats i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, San Marino eller i någon annan stat som särskilt fastställts i Aktias interna regler
  • Identitetsbevis beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino