Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Kundkännedom

Vilka identitetsbevis godkänner ni?

Vi godkänner följande identitetshandlingar vid kontroll av identitet. Identitetshandlingen ska vara hel och i kraft.

  • Pass (utfärdat av polisen i Finland eller beviljat av en myndighet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino. Kopia på den sidan som innehåller personuppgifter och passnummer.)
  • Identitetskort (utfärdat av polisen i Finland eller beviljat av en myndighet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino. Bild/kopia på båda sidorna.) 
  • Finskt körkort beviljat efter 1.10.1990 (Bild/kopia på båda sidorna.)
  • Körkort som har utfärdats i stället för ett utländskt körkort godkänns inte som identitetsbevis (har kod 70 i delen för specialvillkor)

Vänligen notera följande

Skicka en kopia på din identitetshandling via vår digitala tjänst. Logga in i tjänsten med dina bankkoder. 

Försäkra dig om att identitetshandlingen är hel, att giltighetstiden inte har gått ut och att bilden är tydlig (hela identitetshandlingen syns i bilden och identitetshandlingens uppgifter är läsbara) före du skickar bilden. 

Spara filen som .pdf, .jpeg, .jpg, .png före du bifogar filen. Bilagans namn får inte innehålla ÅÄÖ eller specialtecken.  

Gällande körkort och identitetsbevis utfärdat av polisen behöver vi en kopia eller bild på handlingens båda sidor. Vänligen notera att FPA-kortet inte är en identitetshandling.